Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manager výroby

Kandidát má ukončené vysokoškolské vzdelanie na technickej univerzite. Táto škola bola logickým pokračovaním jeho stredoškolského
technického štúdia, kde získal znalosti aj v čítaní výkresov ako aj ich navrhovania. Počas štúdia sa venoval aj matematike a chémii rôznych materiálov vrátane plastov – ich vlastnostiam a spôsobe spracovania.
Dnes má kandidát viac ako 25 ročné skúsenosti s pôsobením vo výrobných podnikoch.
Pôsobil vo výrobnej oblasti a to nielen ako manažér výroby ale aj ako koordinátor kontinuálneho zlepšovania výrobných procesov. Má skúsenosti s vypracovávaním smerníc a nastavovaním efektívnych výrobných procesov na základe LEAN SIX SIGMA. Je držiteľom Black Belt LEAN SIX Sigma. Pracoval aj ako konzultant a školiteľ týchto procesov v mnohých výrobných podnikoch.
Má mnohoročné skúsenosti s vedením veľkých tímov zamestnancov. Riadil výrobu s 850 operatívnymi zamestnancami v 3-smennej prevádzke a priamo riadil cca 40 ľudí. Ako dlhoročný odborník v oblasti trvalého zlepšovania výroby dobre pozná a vie využívať príslušné nástroje.

Informácie o kandidátovi

Znaloť cudzích jazykov
  • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
  • Rusky – mierne pokročilý (B1)

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
  • TPP
Preferované pozície
  • Riaditeľ / manager výroby
  • Riaditeľ / manager výroby
  • Procesný inžinier
  • Procesný inžinier – výroba
Preferované lokalita
  • Prešov
  • Košice okolie
Očakávaná mzda
  • 2300€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.300€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.300€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 140707
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.