Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér call centra

Kandidátka má stredoškolské aj vysokoškolské vzdelanie ukončené v oblasti elektrotechniky.
Na strednej škole jej štúdium bolo zamerané na oblasť lekárskej techniky a na vysokej škole sa zamerala
na rádiotechniku.
Dnes už má kandidátka za sebou takmer 20-ročné skúsenosti v oblasti obchodu a z toho posledných
8 rokov v oblasti telesales.
Kandidátka je lojálnym zamestnancom, voči klientom či už pri priamom alebo telefonickom kontakte pôsobí vždy dôveryhodne. Je pragmatická s veľmi dobrou znalosťou projektového riadenia a hlavne v oblasti team change managementu. Kandidátka je trpezlivá, diplomatická a odolná voči náročným situáciám. Oceňuje, ak jej spoločnosť dáva možnosti ďalšieho vzdelávania.
Samú seba vníma ako úspešnú manažérku hlavne v oblasti manažovania atmosféry v tíme, kedy aj v ťažkých podmienkach dokázala vytvoriť atmosféru, ktorá zamestnancov motivovala spĺňať ciele stanovené manažmentom s maximálnou kvalitou a zároveň vytvorila prostredie vzájomnej podpory a zdieľania best practice. Počas svojej doterajšej praxe priamo riadila od 4 do 6 zamestnancov a nepriamo aj 70 operátorov.
Okrem výborných manažérskych zručností sa kandidátka vyznačuje aj kvalitnými vyjednávacími a prezentačnými zručnosťami ako aj zvládaním change manažmentu na rozsiahlom call centre v telekomunikačnej spoločnosti. Na tejto pozícii sa jej podarilo v priebehu prvých rokoch vedenia zvýšiť nielen akvizíciu nových klientov ale zvýšiť predaj už u existujúcich klientoch o 1,6 miliona Eur. Je zameraná na výkon, na spokojnosť klientov ale aj na dlhodobý rozvoj, samostatnosť a zodpovednosť svojich zamestnancov.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Maďarsky – expert (C2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Call Centre Management
 • Team Management (Motivation, - Transformation & Development)
 • Sales Strategy & Management
 • KPI & Reward Scheme Definition
 • Team Performance Management
 • Agile Project Management
 • Customer Experience Management
 • Presentation Skills
 • Team Change Management Agent

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér call centra
 • Vedúci call centra
 • Area sales manager – obchod
Preferované lokalita
 • Česká republika
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 4000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
4.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 4.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 156719
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.