Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér finančný

Kandidát má viac ako 15 rokov skúseností v oblasti finančného manažmentu, ktoré získal ako finančný controller a neskôr ako CFO a to najmä praxou v Českej republike, kde pred návratom na Slovensko aktívne pôsobil viac než 14 rokov. Pracoval vo významných nadnárodných, ako aj CZ a SK spoločnostiach v oblastiach energetiky, finančných spoločností, IT, personálnych a investičných služieb, kde viedol viacero teamov. Aktívne ovláda anglický
a pasívne francúzsky jazyk, má široké znalosti v práci s PC, je zodpovedný, presný, komunikatívny, orientovaný na detail. Je ochotný cestovať, finančné pozadie kandidáta bolo často silne prepojené na obchod a relationship manažment. Počas kariéry aktívne riešil množstvo auditov, zúčastňoval som sa rôznych finančných projektov, rokoval s bankami a finančnými inštitúciami aj mimo CZ a SK. Mám veľké skúsenosti aj s Due Dilligence procesmi pre prípadné ocenenie, prípadne vstup pre potenciálnych akcionárov.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Francúzsky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Fakturácia, účtovníctvo (finančné, manažérske), reporting, analýzy –expert
 • Účtovný SW: SAP, ABRA, JD Edwards, POHODA, iKROS, PREMIER X7 – pokročilý
 • MS Office (Excel, Word, PowerPoint) – expert

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér finančný
 • Riaditeľ ekonomického úseku
 • Finančný manažér
 • Finančný riaditeľ
Preferované lokalita
 • Košice okolie
 • Košice
 • Prešov
Očakávaná mzda
 • 3000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
3.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 3.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 110308
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.