Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér logistiky

Kandidátka má diaľkovo ukončené vysokoškolské štúdium na SPU v Nitre na fakulte Ekonómie a manažmentu. Po vysokej škole začala svoju kariéru v priemyselnej oblasti, kde pôsobila na manažérskych pozíciách v oblasti BOZP a dlhé obdobie v oblasti logistiky a supply chain managment.
Práve oblasť logistiky a supply chain managementu sa stali pre kandidátku srdcovou záležitosťou. K tejto pracovnej príležitosti sa dostala vďaka ponuke. V danej spoločnosti pôsobila od roku 2012 do roku 2019. Spoločnosť je výrobcom a dodávateľom plastových výliskov pre automotiv. V tom čase išlo o green-field projekt a kandidátka patrila medzi prvých zamestnancov
Osvojila si poznatky súvisiace s implementáciou nástrojov do výrobného procesu, oboznámila sa s fungovaním výrobných liniek ako aj jednotlivých oddelení, ktoré úzko spolupracujú s oddelením logistiky.
Na pozícii Logistic manager riadila tím 28 zamestnancov, ktorý boli rozdelení na prijímovom sklade a na výdajovom sklade. Taktiež zodpovedala za riadenie a chod medziskladu, ktorý slúžil
na reklamácie, či už priamo z výroby alebo od dodávateľov.
Neskôr zastávala pozíciu Supply chain managera, kde do jej zodpovednosti pribudlo aj pravidelné stretnutia s manažmentom hlavných dodávateľov, kde dohadovali objemy a podmienky dodávok na ďalší rok. Tie následne prerokovávala a odsúhlasovala s manažérmi výroby v spoločnosti. Zodpovedala aj za riešenie vzniknutých problémov a reklamácii na najvyššej manažérskej úrovni.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Hospodárska korešpondencia - pokročilý
 • Fakturácia - Pokročilý
 • Microsoft Excel - Pokročilý
 • IBM Lotus Notes - Pokročilý
 • Microsoft Outlook - Pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - Pokročilý
 • SAP - Pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér logistiky
 • Manažér logistiky
Preferované lokalita
 • Levice
 • Nitra
 • Žarnovica
 • Zlaté Moravce
Očakávaná mzda
 • 2800€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.800€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.800€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 157017
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.