Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér obchodu

Pre zmenu pracovného prostredia som sa rozhodla z vlastnej iniciatívy, keďže som v rámci svojej poslednej pracovnej pozície dosiahla kariérny strop a nemala som možnosť posunúť sa v rámci konkrétnej spoločnosti ďalej. Posledných 10 rokov som pracovala pre slovenskú spoločnosť , spočiatku, necelé 4 roky, popri vysokoškolskom štúdiu ako profesionálna predajkyňa a po ukončení vysokoškolského štúdia, viac ako 6 rokov, ako obchodná manažérka. Vzhľadom na veľkosť firmy kategorizovanej ako malý podnik som nemala k dispozícii ďalšiu možnosť kariérneho rastu, keďže mojimi priamymi nadriadenými boli samotní majitelia, konatelia a zakladatelia spoločnosti. V rámci pozície manažérky maloobchodného predaja som mala zverené široké spektrum kompetencií, medzi najpodstatnejšie z nich patrila starostlivosť o zverené prevádzky a tím ľudí, nábor nových zamestnancov, spolupráca pri nastavovaní benefitovej politiky, vedenie školení a adaptačného procesu nových zamestnancov, definovanie a sledovanie KPIs, monitoing dosahovania predajných cieľov, hodnotenie práce zamestnancov, tvorba študijných materiálov, vzdelávacích programov a organizačné zastrešovanie PR aktivít. Všetky zákutia tejto pracovnej pozície ma nesmierne bavili, a preto by som v podobnom prostredí rada pracovala aj naďalej. Som však otvorená novým príležitostiam práce v inom odvetví, s väčšími možnosťami pre kariérny i osobnostný rast.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • MS Office - Pokročilý
 • MS Outlook - Pokročilý
 • Informačný systém ELVIS - Pokročilý
 • Organizačné schopnosti - Pokročilý
 • komunikačné schopnosti - Pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér obchodu
 • Office manager
 • Lektor / školiteľ
 • Manažér ľudských zdrojov
 • Špecialista pre odmeňovanie
 • Špecialista pre vzdelávanie a tréningy
 • Brand manager
 • Event manager
 • Area sales manager – obchod
 • Produktový manažér – obchod
 • Obchodný manažér
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2300€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.300€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 160666
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.