Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér obchodu

Ako kvalifikovaný manažér s dlhoročnými skúsenosťami sa obraciam na vás, aby som vyjadril svoj záujem o prácu. Moje skúsenosti z medzinárodného obchodu by mohli byť cennými pre potenciálneho zamestnávateľa.
Hlavné oblasti odborných znalostí, ktoré by som priniesol do vašej spoločnosti:
- Vytvárať a postupne budovať korektné vzťahy so zákazníkmi s cieľom dosiahnuť kontinuitu dlhodobej spolupráce
- Spolupracovať s ostatnými relevantnými divíziami spoločnosti
- Riadiť pridelené územie v rámci oddelenia spoločnosti a podieľať sa s vedením na rozvoji stratégie spoločnosti
- Organizovať a riadiť tok informácií pre obchodné činnosti a transakcie (objednávky, zmluvy, dohody, etc. ) a vyhodnocovať údaje na splnenie požadovaných cieľov
Okrem znalostí a skúseností s budovaním vzťahov mám dobrý vzdelanostný základ pre ďalšie projekty, ktoré budujú lojalitu a následne aj rast organizácie. Tým by som mohol prispieť k postupnému rastu a úspechu spoločnosti.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – stredne pokročilý (B2)
 • Rusky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
Zručnosti
 • elektrotechnika
 • strojárenstvo
 • skúsenosti z medzinárodného obchodu
 • znalosť v oblasti B2B
 • PC
 • Office
 • CRM
 • Teams

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér obchodu
 • Country director
 • Country manager
 • Key account manager – obchod
Preferované lokalita
 • Košice
 • Prešov
Očakávaná mzda
 • 3000€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
3.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 163921
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.