Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér personálneho oddelenia

I am 4 in 1: experienced HR & GDPR manager, husband, father and therapist for my autistic daughter.

Owner of Irish PPS number. Former MP for Democratic Union at the municipal level.

MY PHILOSOPHY: HR is a service for people generating values.

INDUSTRIES:
Production | IT | Transport | Tourism

HR MANAGEMENT:
Implementing HR management and policy, principles, processes, documentations, employee relations and engagement, business process improvement, personnel - performance - talent - program management, HR strategy and transformation, workforce planning, organizational development, teamwork ... .

GDPR MANAGEMENT:
Implementing GDPR management, principles, processes, documentations and training. Conduct privacy and cyber security due diligence on potential partners, assess privacy risk, and respond to data security incidents.
Agenda maker, lectorer, advisor and promoter of the relations between Human Resources activities and Personal Data Privacy (GDPR). More than 400 clients: audit, consultation, agenda, training, DPO, Law, Processes.

MY STORY:
The new political system brought great changes to my life in the 1990s. We were in business all newbies. Many of us had to do every single activity ourselves (marketing, pricing, domestic / international trade, service, HR, training, administration, web sites ...).

In this daily operation I learned a lot from my own mistakes and I believe that I have also grown professionally to this day.

Because company management has always been about people, step by step I focused mainly on the HR management. However, the Operations Management is still part of my job.

I represented foreign (American, Irish, German) and Slovak companies. I managed the companies in the Slovakia (with an overlap abroad within the V4). I got lovely experience to cover HR manager position in Ireland for almost 10 years too.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Stredoškolské s maturitou
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Maďarsky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • T
Zručnosti
 • HR
 • GDPR
 • ISO 27001
 • IATF 16949
 • Project & Visual Management
 • 25y experiences with Irish US, German and Slovak companies
 • 10y in Ireland: experience with Czech, Slovak, Hungary, Polish, Asian, Arabian, Indian nations/workers.

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
 • Živnosť
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér personálneho oddelenia
 • Personálny manažér
Preferované lokalita
 • celé Slovensko
Očakávaná mzda
 • 3000€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP,Živnosť
Očakávaná mzda
3.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 6786
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.