Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér výroby

Kandidát je človekom s vynikajúcimi organizačnými, technickými a analytickými schopnosťami. Cca 11rokov pôsobí v manažmente výrobných spoločností –elektrotechnický, tlačiarenský a automobilový priemysel. Z 80% jeho skúsenosti plynú z automobilového priemyslu. Má skúsenosti s nastavovaním procesov, výrobných postupov, nastavovaním štruktúry spoločnosti od základov, plánovaním výrobných kapacít. Jeho aktuálnym zamestnávateľom je spoločnosť , ktorá sa zaoberá výrobou kovových dielov pre automobilový priemysel. Tu takmer dva roky zastáva pozíciu Výrobno–technického manažéra. Vedie najväčší projekt spoločnosti –výrobu pre BMV, ktorá predstavuje 80% príjmu spoločnosti. Jedná sa o 3 zmennú prevádzku. Zo svojej pozície riadi cca 100 ľudí. Reportuje priamo generálnemu riaditeľovi. Zo svojej pozície bol zodpovedný za vytvorenie organizačnej štruktúry, nastavenie procesov, zavedenie programu znižovania nákladov. Zo svojej pozície
priamo komunikuje so zákazníkom –BMV, je zodpovedný za zákaznícke audity, participuje pri výstavbe logistického skladu spoločnosti.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • B

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér výroby
 • Výrobný riaditeľ
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Trnava
 • Košice
 • Prešov
Očakávaná mzda
 • 4700€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
4.700€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 153556
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.