Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér výroby

The candidate emerges as a formidable candidate for a Financial Manager position in the energy sector, particularly emphasizing his profound contributions to renewable energy initiatives and infrastructure projects. The candidate possesses an impressive blend of financial mastery, strategic project management, and a solid foundation in the energy sector, underpinned by significant experience in renewable energy projects.

During his tenure, he excelled as a Financial and Sales Manager, where his focus on trading and consulting for international clients spanned engineering, construction, and notably, solar energy projects. He adeptly navigated the international market to identify opportunities for acquisitions and sales, specializing in the analysis and preparation of investment projects for photovoltaic energy plants. His strategic foresight led to the realization of investments worth around 12 million euros, boasting an internal rate of return (IRR) exceeding 14% per annum. This role underscored his ability to align projects with EU regulations and propose significant infrastructure developments, such as an intermodal transport infrastructure near Žilina for the Slovak Ministry of Transport and Construction.

The candidate's journey in the production and financial sectors is further highlighted by his leadership at the company, where as Vice President of Production, he oversaw the consolidation of investments and spearheaded the launch of production companies. His role was instrumental in initiating a new production plant in Cuba focusing on food production, demonstrating his knack for pioneering projects that resonate with energy efficiency and sustainability.

The candidate showcased his administrative and financial prowess at the company, where he acted as the Administration Director. There, his strategic initiatives led to substantial improvements in automation, efficiency, and sustainability within the metallurgy and metal processing industry. His efforts contributed to significant cost savings and the expansion of production facilities, reflecting a keen understanding of operational demands and environmental considerations in energy-intensive industries.

Most recently, the candidate has been instrumental in assisting his wife in establishing an accounting firm, and is now ready to embrace new challenges, bringing his wealth of knowledge in the energy sector, financial management, and project leadership to a role that seeks to innovate and excel in the evolving landscape of energy and sustainability.

The candidate's educational background, with a degree in Economic Informatics from the Economic University in Bratislava and further professional development in international financial reporting and project management, equips him with the theoretical and practical expertise necessary for leadership in the energy sector.

Fluent in Slovak, English, Spanish, and Czech, the candidate is adept at navigating the global energy landscape, further enriching his candidacy for the Financial Manager position. His commitment to sustainable energy solutions, strategic investment, and infrastructure development projects, combined with his proficiency in financial and operational management, positions him as a valuable asset to any organization at the forefront of the energy transition.


The candidate sets his salary expectations at a minimum of €4,500 gross, ideally aiming for €5,000, reflecting his extensive experience in the sector of plant construction and capital goods industry.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Španielsky – expert (C2)
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
Zručnosti
 • Leading
 • Analytické schopnosti
 • Organizačné schopnosti
 • Microsoft Office
 • Cestovanie

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér výroby
 • IT manažér
 • Konzultant – ekonomika / financie / účtovníctvo
 • ADMINISTRATÍVA
 • Riaditeľ / manažér výroby
Preferované lokalita
 • Senec
Očakávaná mzda
 • 5000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
5.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 10.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 162344
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.