Späť na vyhľadávanie

Sales manager – marketing / reklama / PR

Kandidátka má bohaté skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov a produktového manažmentu, obchodu a vedenia na najvyššej úrovni. Zúčastnila sa spustenia a obnovenia nových produktov a podnikov, a to ako na úrovni B2B, tak aj na úrovni C. Okrem toho sa zúčastnila aj na vývoji a konštrukciách.

Kandidátka je absolventkou Fakulty manažmentu, kde získala titul Mgr. v odbore marketing a manažment so špecializáciou na manažment ľudských zdrojov.

Vyznačuje sa analytickými schopnosťami a vysokou schopnosťou uznania. Je vynikajúca pri formulovaní stratégií a motivovaní ľudí, pri vedení a rozvoji s cieľom dosiahnutia výsledkov. Jej kreativita a zmysel pre detail ju robia úspešnou v dosahovaní KPI. Jej vášňou sú podnikanie, výroba, vývoj, produkty a ľudia.

Od marca 2019 pôsobila ako projektová manažérka a kontrolórka rozpočtu nakoľko pribudli a predlžili sa projekty ukončila ich koncom septembra . Dostala vtedy zaujímavú ponuku počas covidoveho obdobia tak sa jej chopila aj keď ma background v FMCG ujala sa projektu s tým že sa plánovala vrátiť k segmentu ako pôsobila predtým. Od júla 2012 do februára 2019 pôsobila ako manažérka marketingu a predaja. Táto spoločnosť sa zaoberá gastro a potravinárskym priemyslom so zameraním na nutričné produkty, vitamínové vody a zdravé snacky. Zodpovedala za celkové predajné a marketingové aktivity na najvyššej úrovni, a to aj na Slovensku aj v Českej republike. To zahŕňalo objednávky tovaru, plánovanie a dodávku.

Ďalej zodpovedala za plánovanie, realizáciu, rokovania s klientmi a uzatváranie zmlúv, ako aj za manažment kategórií. Taktiež mala na starosti vytvorenie a aktualizáciu webovej stránky spoločnosti a manažment dvoch predajní delikates. V rámci projektu najala dve interné a tri externé vedúce osoby.

Predtým, od roku 2007 do júna 2012, pôsobila ako obchodná manažérka / podnikateľka a manažérka profesionálnych partnerských služieb.

Kandidátka hovorí plynule anglicky, aktívne ovláda ruštinu či znalosti nemčiny, taliančiny a poľštiny. Absolvovala rôzne špeciálne tréningy a kurzy, vrátane tréningov pre tím a TOP CONCEPT v oblasti predaja a manažmentu, MBO a systémov manažmentu zamestnancov, budovania tímu, vedenia a manažmentu a ITO - hodnotení. Okrem toho absolvovala skupinové rokovania v SCOTWORK a efektívne prezentácie, skupinové aktivity, zameraný marketing, manažment výkonnosti a silné vedenie.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Rusky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – mierne pokročilý (B1)
 • Poľsky – mierne pokročilý (B1)
 • Taliansky – mierne pokročilý (B1)
Zručnosti
 • MS Office
 • Lotus

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Sales manager – marketing / reklama / PR
 • Sales manager – marketing / reklama / PR
 • Key account manager – obchod
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2700€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.700€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 5.400€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 106324
Osobný recruiter
Peter Vyslúžil

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.