Späť na vyhľadávanie

SAP Špecialista

Kandidát má mnohoročné skúsenosti na pozícii konzultanta v oblasti SAP (SD BW BI CRM). Zameriaval sa predovšetkým na dodávku riešení, projektový manažment a údržbu služieb. V rámci svojej práce poskytoval komplexné riešenia v oblasti SAP, ktoré spočívali v analýze aktuálneho stavu, definícii požiadaviek, projektovom manažmente, analýze požiadaviek vrátane autorizačných konceptov, dodávke riešení (modul SAP-BW), a dolaďovanie dodávky riešenia.
Kandidát má silnú orientáciu na zákazníka, vynikajúce obchodné a komunikačné zručnosti. Hovorí plynule nemecky a anglicky.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – pokročilý (C1)
 • Francúzsky – začiatočník (A2)
Zručnosti
 • Basic ABAP programming, ABAP debugging
 • Customer enhancement methods (User Exit, BADI),
 • SAP Basis – customizing, authorization
 • Patch, SAP notes, transport
 • ABAP on HANA-AMDP, development with CDS view
 • SAP Modules BW/ MM /SD /HR /CRM
 • Analysis, design
 • Extraction: extractor enhancement, extractor development, generic extractors
 • Business content activation
 • Data flow modelling
 • Process chain – Implementing and Optimizing
 • BEx Query Designer and Analyzer up to 7.3
 • Lumira,
 • Optimizing und performance tuning - model, aggregate, archiving,
 • Technical business content activation
 • SQL-Trace analysis, SQL execution plan,
 • Dataflow performance optimizing,
 • MS Office + MS Visual Basic
 • Lotus, Brio, Hyperion, COGNOS
 • DB2, SQL

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
 • Živnosť
Preferované pozície
 • SAP Špecialista
 • SAP Produktový manažér
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 3500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP,Živnosť
Očakávaná mzda
3.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 3.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 152851
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.