Späť na vyhľadávanie

SAP Špecialista

Kandidát pôsobí v oblasti IT od roku 1995, od roku 2000 sa venuje systému SAP R/3 - podpora administrácie, riešenie problémov a aplikačná údržba modulov logistiky: Material Management (MM), Plant Maintenance (PM), Quality Management (QM), Planning Production (PP), Sales & Moduly distribúcie (SD) a návrhu formulárov (SAPScript, Smart Form) a príslušné nastavenia systému.
Má tiež skúsenosti ako developer ABAP/4, je schopný riadiť vývoj zákazníckych aplikácií, úpravy štandardu a rozhrania systému SAP R/3, má tiež skúsenosť s riadením a koordináciou menších tímov.

Medzi ďalšie oblasti, v ktorých má kandidát skúsenosti patrí EDI interfaces, participácia na projekte implementácie replikácie kmeňových dát, podpora a riešenie problémov s riešením po fáze uvedenia do prevádzky. Zodpovedal za prevzatie projektu a údržbu aplikácie. Má skúsenosti s projektmi v rôznych odvetviach.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – úplný začiatočník (A1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Programming languages/ technologies: ABAP, Visual Basic for Applications, Paradox, FoxPro
 • Databases/Tools: SAP R/3, MS Access, DB/2
 • Development Tools: ABAP Workbench, ABAP OO, MS Visual Studio 6
 • Specialization:
 • - Administration and supporting modules MM, PP since 2000, PM, QM and SD since 2003 up to 2007
 • - Implementations SAP Best Practices industry packages and baselines.
 • - Skilled ABAP programmer: reports, dialog programming, RFC, BAPI, SAPscript, Smartforms ALE.
 • - BW support (trouble shooting).
 • - Developing applications in MS Access.

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • SAP Špecialista
 • SAP Špecialista
Preferované lokalita
 • Michalovce
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 145411
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.