Späť na vyhľadávanie

SAP Špecialista

Kandidát v súčasnosti pôsobí na pozícii Engineering and SAP manager a zodpovedá za celý podnikový systém SAP. V jeho kompetencii je plánovanie a riadenie technických operácií organizácie. Má skúsenosti s uvedením nového produktu, prepracovaním zmien dizajnu a inovácií až na produkciu. Riadi činnosti neustáleho zlepšovania v oblasti kvality, doby cyklu, zlepšovania procesov, dostupnosti strojov prostredníctvom "lean techniques" a "value engineering", prispieva k zvýšeniu výkonnosti existujúcich procesov. Participuje na nových obchodných iniciatívach a projektoch, vyhodnocuje ich a komunikuje ich vplyv na výrobné činnosti. Má zodpovednosť za členov inžinierskeho tímu (tím 8 ľudí pre vývoj, projekty a technológie), plánuje a dohliada na rozvojové aktivity celého tímu a zodpovedá za plánovanie finančného rozpočtu pre tímové aktivity.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Taliansky – úplný začiatočník (A1)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
Zručnosti
 • Team management - Advanced
 • SAP - Expert
 • Project management - Advanced
 • Certifikácie a kurzy:
 • CCNA1, CCNA2, CCNA3, CCNA4
 • SAP Certified Technology Associate - System Administration (Oracle DB) with SAP NetWeaver 7.0
 • SAP Certified Technology Associate - OS DB Migration for SAP NetWeaver 7.30
 • Upgrade of Systems Based on SAP NetWeaver – Advanced Topics
 • SAP HANA Cloud Platform Essentials
 • SAP Business Warehouse powered by SAP HANA
 • Software Development on SAP HANA (Update Q4/2016)
 • Software Development on SAP HANA (Update Q4/2016)

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • SAP Špecialista
 • SAP Produktový manažér
 • IT manažér
 • SAP Key user
Preferované lokalita
 • Poprad
 • Prešov
 • Stará Ľubovňa
 • Bardejov
Očakávaná mzda
 • 3000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
3.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 3.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 136132
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.