Späť na vyhľadávanie

Servisný inžinier – výroba

Uplatnenie v odbore vzduchotechnika a chladenie

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – mierne pokročilý (B1)
 • Nemecky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • SKSI - Slovenská komora stavebných inžinierov
 • Stavby vedúci
 • stavebný dozor
 • Energetický certifikát príprava teplej vody a vykurovanie, vzduchotechnika, montáž a uvedenie do prevádzky VZT, UK, CHL, MaR, Eli
 • SKSI autorizovaný stavebný inžinier 2010 (VZT, Vyk, Chlad, ZTI)
 • SZCHKT – Slovenský zväz chladiarenskej klimatizačnej techniky
 • Skúška podľa Zákon č. 286/2009 Z.z. o F plynoch
 • Skúška 3729 na tepelné čerpadlá podľa zákona 309/2009 Z.z.
 • Skúška na kat. III podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. kat I
 • IBP - Inštitút bezpečnosti práce BA
 • Kurz elektrotechnikov s preskúšaním na § 22 v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z.
 • Technická Inšpekcia - Inštitút bezpečnosti práce BA
 • Revízny technik VTZ Ai, Bi na § 16 v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z.
 • Servis a opravy VTZ Ai, Bi na § 18 v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z.
 • Obsluha kotlov VTZ Ad,g, na § 17 v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Servisný inžinier – výroba
 • STROJÁRSTVO / TECHNIKA
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2200€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.200€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 161726
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.