Späť na vyhľadávanie

Špecialista externej komunikácie

Som empatický človek s dôrazom na ľudskú stránku, detail a zodpovednosť k práci. Mám 20-ročné rôznorodé pracovné skúsenosti z viacerých oblastí: analýz predaja, online predajom, s koordináciou vzdelávacích a výskumných projektov, projektovým riadením, administratívou, komunikáciou na medzinárodnej úrovni, so súkromnou aj verejnou sférou, s prípravou prezentácií, materiálov pre medzinárodné inštitúcie, organizačnou podporou konferencií, vzdelávacích aktivít prezenčne aj online. Rada by som sa zlepšila vo verejnom vystupovaní a prezentovaní.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské III. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Taliansky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • aktívne počúvanie
 • vecné komunikovanie
 • intuícia
 • riešenie problémov
 • spolupráca v rámci organizácie aj naprieč organizáciami
 • diplomacia
 • rozvíjanie medzinárodných obchodných vzťahov
 • prezentačné zručnosti
 • MS Office
 • analýza údajov
 • písanie reportov
 • CRM
 • SAP
 • správa e-mailov
 • práca s web stránkou
 • plánovanie podujatí

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Špecialista externej komunikácie
 • Koordinátor EÚ projektov
 • Lektor / školiteľ
 • Špecialista pre vzdelávanie a tréningy
 • Projektový manažér – výroba
 • Projektový manažér
 • Business Development Manager
 • Špecialista importu /exportu
Preferované lokalita
 • Žilina
Očakávaná mzda
 • 2200€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.200€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 164141
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.