Späť na vyhľadávanie

ŠPEDÍCIA / DOPRAVA A LOGISTIKA

The good team spirit to me means an environment of trust, reward and accountability. It means creating a workplace where you can have real ownership over what you do, with the progression that comes with that. I expect to be proactive and take responsibility for own work, and you can expect me to fight for company development and growth in return.
I believe and my opinion is to prioritize internal promotions ahead of any external hire. If I am ready for a role, I expect promotion rather than company look outside. To make that happen, you should expect me to make mistakes. After all, it's better to try and fail, than to never try at all. Work independently, try and owns my mistakes, understands the mistake and improves, over who never takes risks or efforts to improve.

This kind of continuous improvement is more than just Six Sigma and black belts – it is a way of life. ‘Today, I want to be a little bit better than yesterday, but a little bit worse than tomorrow. To me, that means having an open door, on both sides. We need to be transparent and pro-active about the work we do and how it connects to the bigger picture. In turn, the business needs to deliver on its promises to us, and we should feel empowered to make demands of the business on their deliverables and escalate when needed.

We are all responsible for this upkeep. Each of us have our own corner of the house to keep clean, to maintain and to improve. But don’t just stay in our room – let’s get out of the house and improve the way things are done from start to finish, from end-to-end, so that everyone can benefit.

Business-oriented & customer focused Team Player. Works well under pressure and I have a strong customer -oriented approach. Prior experience directly with customers, project managers, subcontractors and large organizations in the US. I have cultural awareness with the ability to work well with people of all types and backgrounds. I am flexible and an analytical thinker. I can adjust quickly to rapid changes, with a keen eye for detail, even in a general context. I am a problem solver that is stress resistant dedicated to achieve my personal goals and to continuous professional as well as personal development.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
  • Stredoškolské s maturitou
Znaloť cudzích jazykov
  • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
  • B

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
  • TPP
Preferované pozície
  • ŠPEDÍCIA / DOPRAVA A LOGISTIKA
  • Logistik
Preferované lokalita
  • Bratislava
Očakávaná mzda
  • 1350€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.350€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 155860
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.