Späť na vyhľadávanie

Správca informačného systému

Kandidát ukončil štúdium Počítačová podpora výrobných technológií na Fakulte výrobných technológií STU. Po ukončení školy nenašiel uplatnenie vo svojom odbore, prvým zamestnaním bola pozícia Vedúci výrobnej prevádzky, v náplni práce mal plánovanie a organizovanie práce na pridelenom úseku výrobného procesu, zabezpečenie dodržiavania stanovených technologických postupov a časových termínov, riešenie výrobných prestojov a chýb vo výrobnom procese, vedenie prevádzkovej dokumentácie, riadenie materiálového toku. Následne už piaty rok pracuje v oblasti technickej správy objektov a služieb facility managementu, najskôr na pozícii Regionálny objektový manažér - plánovanie servisných výjazdov technikov na stredisku v závislosti od závažnosti poruchy, vyhľadávanie a oslovovanie dodávateľských firiem, tvorba cenových ponúk, vedenie pracovnej dokumentácie, vytváranie harmonogramu preventívnej a prevádzkovej údržby jednotlivých objektov podľa dohodnutých zmluvných podmienok a dohliadanie na jeho dodržiavanie, objednávanie a nákup materiálu potrebného pre výkon údržby, operatívne riešenie požiadaviek na údržbu objektov vo zverenom regióne. Posledný rok pôsobí kandidát na pozícii Samostatný odborný referent oddelenia správy budov.
Na pozíciách, ktoré zastával, pracoval s rôznymi informačnými systémami. V spoločnosti roky spravoval systém Chastia Helpdesk a na poslednom pracovisku pracuje v SAP-e, rád sa zaučí aj do nového informačného systému. Ak by mal možnosť, rád sa vráti k odboru ktorý študoval a vidí tu svoje uplatnenie.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Power Point (pokročilý)
 • Microsoft Word (pokročilý)
 • Microsoft Excel (pokročilý)
 • Microsoft Outlook (pokročilý)
 • Microsoft Teams
 • AutoCAD (základy)
 • ChastiaHelpdesk (pokročilý)
 • platný kuričský preukaz (obsluha vyhradeného technického zariadenia tlakového – parný a kvapalinový kotol V. triedy na plynné palivo)

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Správca informačného systému
 • Správca budov
Preferované lokalita
 • Prešov
 • Stará Ľubovňa
Očakávaná mzda
 • 1500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 150355
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.