Späť na vyhľadávanie

Správca informačného systému

Kandidát pracuje viac ako 10 rokov na pozícii IT Konzultant - Správa serverov.
Má skúsenosti:
- administrácia databázových a aplikačných serverov na platforme Windows
- zabezpečovanie všetkých úrovní podpory a riešenie incidentov pre zverené systémy
- aktívna spolupráca a komunikácia s internými a externými zákazníkmi
- využívanie zdrojov a technický návrh infraštruktúr
- príprava a údržba technickej dokumentácie pre zákazníka a partnerské spoločnosti
- migrácie prostredí a DB na novo pripravené prostredia
- identifikácia a analýza bezpečnostných rizík
- optimalizovanie, aktualizovanie a reportovanie zverených systémov
- spolupráca a priama participácia na projektoch, SLA

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – mierne pokročilý (B1)
Zručnosti
 • Certifikát § 21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z
 • Windows, Office 365 - pokročilý
 • HW/SW inštalácia a konfigurácia - pokročilý
 • LAN/WAN administrácia - základy
 • Microsoft SQL Server 2008 - 2019 - pokročilý
 • VMware ESX, Microsoft Hyper-V - základy
 • Client/server administrácia - pokročilý
 • Microsoft Windows server 2012 R2, 2016 - pokročilý, Certifikát udemy
 • Windows server 2016 Active Directory DNS, DHCP, file server - Windows Kurz, Certificate udemy
 • Microsoft SQL server 2008-2019 - Administrácia MS SQL, user management, performance troubleshooting, backup & recovery, database objectmanaging, storage management, clustering, basic monitoring)
 • Znalosti monitorovacích SW (Nagios, Zabbix, appTelemetry) kontrola a sprava Appa serverov
 • Znalosti CMD, PowerShell scripting - (server administration level)

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Správca informačného systému
 • INFORMATIKA – SPRÁVA SYSTÉMOV
 • Správca počítačovej siete
 • IT konzultant
Preferované lokalita
 • Spišská Nová Ves
 • Prešov
 • Košice
 • Košice okolie
Očakávaná mzda
 • 1500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 151105
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.