Späť na vyhľadávanie

STROJÁRSTVO / TECHNIKA

Kandidát má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou na Odbornej škole technickej. Takmer bezprostredne po ukončení strednej školy dostal ponuku pracovať vo výrobnej spoločnosti.

Dnes už má kandidát viac ako 10-ročné skúsenosti vo výrobných spoločnostiach v rôznych oblastiach – subdodávateľ plastových komponentov pre Samsung alebo subdodávateľ pre automotiv. Pracoval
na pozíciách v technickej oblasti výroby – preventívna údržba, nastavovanie strojov vo výrobe ako aj priamo na strane výroby, kde zodpovedal za výrobu na rôznych linkách a zabezpečoval výrobu komponentov pre viac automotiv projektov súbežne.

Okrem výborných technických znalostí, má kandidát aj kvalitné manažérske a organizačné zručnosti.
V podstate ešte ako veľmi mladý (cca 23 -ročný) dostal možnosť viesť technický tím cca 30 zamestnancov, ktorí skúsenosťami a vekom ho prevyšovali). Dokázal získať si ich rešpekt svojim ľudským a rešpektujúcim prístup ale aj technickým znalosťami.

Kandidát je lojálnym zamestnancom, ktorý je technicky veľmi zdatný a veľmi rýchlo sa učí v oblasti nových technologických a inovatívnych riešení vo výrobe. Má skúsenosti z medzinárodných podnikov a náročných pracovno-kultúrnych prostredí, v ktorých sa vyžadoval jeho proaktívny prístup, časová flexibilita a motivujúci prístup k zverenému tímu.

Ako technický špecialista a neskôr Supervízor technického oddelenia zodpovedal nielen za celkovú údržbu a nastavovanie strojov vo výrobe ale súčasťou jeho tímu boli aj technicky, leadri jednotlivých technických skupín a operátori. Vo výrobnom závode pracovali cca 350 výrobných pracovníkov a pracovalo sa v 3-smennej prevádzke.
Na tejto pozícii úzko spolupracoval s vedúcim výroby – boli neodlučiteľným tandemom pri riešení výrobných otázok. Spoločne riešili výrobné plány, nastavovanie strojov pre jednotlivé plastové komponenty. Častokrát zastupoval vedúceho výroby počas jeho neprítomnosti

Zároveň kandidát získal cenné odborné a praktické znalosti z výrobného prostredia pre automobilový priemysel. Tu pracoval ako Supervízor montáže priamo vo výrobnom procese, kde riadil cca 50-60 výrobných pracovníkov na jednej smene. Súbežne riešil výrobu pre viac automotiv projektov. V rámci zabezpečenia plynulej a kvalitnej výroby musel spĺňať stanovené KPI, výrobné plány, ciele finančných strát. Výroba bola častokrát na linke JIT. Zodpovedal za zavádzanie a plnenie lean štandardov – Faurecia excelence system, za tvorbu pracovných inštrukcií a riešenie reklamácií.

Aktuálne kandidát pracuje vo výrobnej spoločnosti na pozícii Supervízora výroby. Ide tu o nepretržitú výrobu komponentov do chladičov. Zodpovedá za cca 60 ľudí vo výrobe. Momentálne však je spoločnosť racionalizácie pracovných miest a kandidát sa preto rozhodol hľadať si dlhodobo stabilné miesto.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Stredoškolské s maturitou
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – mierne pokročilý (B1)
 • Taliansky – úplný začiatočník (A1)
 • Nemecky – úplný začiatočník (A1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Personalistika - Základy
 • Excel - pokročilý
 • Outlook - pokročilý
 • Word - pokročilý
 • PowerPoint - Základy

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • STROJÁRSTVO / TECHNIKA
 • Technik – strojárstvo
 • STROJÁRSTVO / TECHNIKA
 • Servisný technik – výroba
 • VÝROBA
Preferované lokalita
 • Piešťany
 • Trnava
Očakávaná mzda
 • 2300€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.300€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 4.600€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 162799
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.