Späť na vyhľadávanie

Technický procesný inžinier

Kandidát má ukončené vysokoškolské štúdium na STU v Bratislave, odbor aplikovaná mechanika.
V oblasti strojárenstva, výroby a klientskej podpory sa pohybuje posledné roky. Okrem toho má skúsenosti aj na obchodných pozíciách, vďaka čomu získal veľmi dobré skúsenosti v oblasti vedenia rokovaní, tvorby cenových ponúk, vyjednávania a aktívneho počúvania a pochopenia očakávaní a potrieb klienta nielen na Slovensku ale aj v rámci strednej Európy.
Posledné roky pôsobí v oblasti technologického vývoja, realizácie a dodávky náročných konštrukcií do svetovo známych zábavných parkov.
Kandidát je otvorený aktívnemu cestovaniu za klientmi aj v rámci novej práce. Vďaka práci s klientmi z celého sveta má veľmi dobré poznatky z oblasti multikultúrnych zvykov v rámci pracovného styku.
Okrem práce projektového manažéra pracoval aj na pozíciách manažéra údržby a proces inžiniera vo výrobnom podniku pre automotiv priemysel, Vďaka tejto skúsenosti získal kvalitne dobré poznatky o fungovaní a starostlivosti rôznych typov strojov, ako aj s prepravou, montážou a zosynchronovaním nových typov strojov v rámci existujúcej výroby.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Maďarsky – expert (C2)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Word – expert
 • Microsoft Excel – expert
 • Microsoft PowerPoint – expert
 • Microsoft Outlook – expert
 • AutoCAD – expert
 • Internet (E-Mail, www) – expert
 • SAP, ERP Abas – advanced

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Technický procesný inžinier
 • Technický projektant
 • Technický procesný inžinier
 • Servisný technik – výroba
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Dunajská Streda
 • Nové Zámky
Očakávaná mzda
 • 2300€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.300€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.300€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 133963
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.