Späť na vyhľadávanie

Technický projektový manažér

As an adept in this position, I have more than three years of project management experience.
My other work experience includes the field of Office management, as well as various
assistant positions such as admin assistant, technical administrator, and the like.
The ability to oversee all aspects of a project simultaneously, with attention to every detail, but
without losing sight of the big picture, is one of those skills I've mastered. It goes without
saying that time management and multitasking are two of my strengths, but equally important
is my ability to lead a team, ensure that each member delivers the highest quality work, and
properly delegate tasks to utilize my specific strengths.
Check out some of my attributes below:
• Driver's license
• First aid – HLTAID003
• Dip Project Management
• White Card
• Time Management
• Adherence to the daily schedule
• Adherence to proper secure company processes and procedures
I have very good computer skills in Microsoft Office, Realtrans, Adobe Photoshop, Master
PDF, SAP, Acrobat Reader, MS Project, VETtrak, NovaCore, MYOB and others.
My language skills are for languages such as English, Slovak and Czech.
I always communicate professionally and politely with clients and colleagues and understand
the importance of teamwork.
Please read my resume for more information about my experience. I am looking forward to
discussing possible cooperation in your company at a convenient time for you.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – začiatočník (A2)
 • Rusky – úplný začiatočník (A1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • computer skills
 • Microsoft Office
 • Realtrans
 • Adobe Photoshop
 • Master
 • PDF
 • SAP
 • Acrobat Reader
 • MS Project
 • VETtrak
 • NovaCore
 • MYOB

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Technický projektový manažér
 • Koordinátor EÚ projektov
 • Office manager
 • Projektový manažér – obchod
 • Projektový manažér – výroba
Preferované lokalita
 • celé Slovensko
 • Česká republika
Očakávaná mzda
 • 3000€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
3.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 46923
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.