Späť na vyhľadávanie

Trade marketing manager

Kandidátka 23 rokov pôsobí v oblasti marketingu. Vždy pracovala pre veľké nadnárodné korporátne spoločnosti. Prvou pozíciou v rámci marketingu bola pozícia MarComm &Trade Marketing Professional v nadnárodnej spoločnosti. Zo svojej pozície bola zodpovedná za Trade marketing, nadlinkové a podlinkové aktivity, digitálny marketing. Dôvodom jej odchodu zo spoločnosti bolo zrušenie jej pozície z dôvodu implementácie novej štruktúry v rámci EMEA regiónu. Následne sa jej podarilo získať pozíciu (zastupovanie počas MD) Trade Marketing Managera v spoločnosti zameranej na kozmetiku. Tu bola zodpovedná za rozvoj stratégie mass-retailových značiek, podporu retailových brandov v online prostredí - PPC, Google Ads, landing pages, spracovanie online komunikačných balíčkov pre B2B zákazníkov. Po ukončení pracovnej zmluvy, ktorú mala na 3 roky sa jej v roku 2021 podarilo získať pozíciu Trade Marketing & Product Managera v spoločnosti, ktorá je telekomunikačným operátorom, kde má na starosti spoluprácu s vendormi (výrobcami mobilných zariadení), spracovanie marketingového plánu aktivít (online, offline), ktoré špecifikujú detaily komunikácie vendora na predajných miestach, správu B2C predajných rozpočtov, kontrolu platieb v spolupráci s controllingom, prácu so SAP. Zodpovedá tiež za realizáciu predajných incentívnych aktivít, riadenie portfólia príslušenstva, plánovanie rozpočtu, reporting, cenníky.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Outlook
 • Internet Explorer

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Trade marketing manager
 • Trade marketing specialist
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2200€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.200€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.200€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 139579
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.