Späť na vyhľadávanie

Účtovník

Kandidátka má ukončené vysokoškolské vzdelanie, na Fakulte materiálových technológií. Vysokú školu študovala už popri zamestnaní.
Pre tento technický smer sa rozhodla z dôvodu, že stavebníctvo ju vždy bavilo a všetko technické vnímala ako logické a zrozumiteľné.
Hoci účtovníctvo nikdy neštudovala, veľmi rýchlo sa k nemu v práci dostala.
Kandidátka stala asistentkou controllingu. Postupne začala vykonávať jednoduchšie úkony ako bolo spracovanie došlých faktúr, spracovanie interných dokladov, spracovanie pokladne, príprava pdkladov na controlling – spracovanie finančných a výrobných reportov. Hoci nemala vzdelanie v oblasti podvojného účtovníctva, učila sa veľmi rýchlo a prirodzene chápala súvislosti.
Neskôr jej už bola ponúknutá pozícia účtovníčky.
Na tejto pozícii zodpovedala za vedenie podvojného účtovníctva v programe FIBU, pripravovanie podkladov pre reporting nadriadenému, vypracovávanie daňových priznaní a vyhotovenie hlásení o DPH.
Kandidátka sa vníma ako človek, ktorý nemá rád konflikty a radšej prípadné nedorozumenia rieši pokojnou a konštruktívnou cestou. Má rada prácu, v ktorej si jednotlivé kroky vie naplánovať a mať nad zverenými úlohami kontrolu. Je pre ňu motivujúce, ak sa v práci môže učiť nové veci. Vie sa veľmi rýchlo adaptovať na nové výzvy a úlohy aj čo sa týka samotnej účtovnej agendy ako aj v práci v nových informačných systémoch.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Fakturácia - Pokročilý
 • Podvojné účtovníctvo - Pokročilý
 • Skladové hospodárstvo - Pokročilý
 • Pokladňa - Pokročilý
 • Microsoft Excel - Pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - Pokročilý
 • Microsoft Word - Pokročilý
 • CorelDRAW - Pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Účtovník
 • Mzdový účtovník
 • Účtovník / pracovník SSC
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Trnava
 • Pezinok
Očakávaná mzda
 • 1400€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.400€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.400€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 156787
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.