Späť na vyhľadávanie

Účtovník

Kandidátka pôsobila vo viacerých oblastiach, od účtovníctva cez administratívu až po výučbu, Kinga preukázala široké spektrum zručností a schopností.

Získala svoje vzdelanie na viacerých renomovaných inštitúciách. Absolvovala Fakultu prírodných vied so zameraním na Informatiku a Maďarský jazyk a literatúru. Pred tým absolvovala Akadémiu, kde získala základné vzdelanie v oblasti obchodu a ekonomiky. Tieto akademické skúsenosti kandidátku vybavili nielen s potrebnými znalosťami a schopnosťami v jej odbore, ale aj s všeobecným porozumením obchodného prostredia.

Svoju kariéru začala ako obchodná asistentka v IT spoločnosti, kde okrem fakturácie a komunikácie so zákazníkmi získala aj skúsenosti s obchodnou korešpondenciou a prácou s rôznymi softvérovými nástrojmi. Neskôr pracovala ako asistentka učiteľa v materskej škole, kde sa ukázala ako spoľahlivá a pozitívna členka tímu.

V nedávnej dobe zastávala pozíciu účtovníčky v priemyselnej spoločnosti, kde sa podieľala na účtovaní, fakturácii a správe financií.

Býva vo vedľajšej obci Ohrady a platové očakávania má od 1.400€ a začať môže od 3.4.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Maďarsky – expert (C2)
 • Nemecky – mierne pokročilý (B1)
 • Anglicky – úplný začiatočník (A1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Fakturácia - Expert
 • Internet -Expert
 • Microsoft Excel - Expert
 • Microsoft PowerPoint - Expert
 • Microsoft Word - Expert
 • Delphi - Pokročilý
 • Hospodárska korešpondencia - Pokročilý
 • Jednoduché účtovníctvo - Pokročilý
 • Microsoft Access - Pokročilý
 • Microsoft Outlook - Pokročilý
 • Mzdové účtovníctvo - Pokročilý
 • OpenOffice - Pokročilý
 • Pascal - Pokročilý
 • Podvojné účtovníctvo - Pokročilý
 • Pokladňa - Pokročilý
 • Strojopis - Pokročilý
 • C++ - Základy
 • HTML - Základy
 • MySQL - Základy

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Účtovník
 • Účtovník
 • Administratívny pracovník
Preferované lokalita
 • Dunajská Streda
Očakávaná mzda
 • 1400€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.400€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.800€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 124093
Osobný recruiter
Peter Vyslúžil

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.