Späť na vyhľadávanie

Vedúci call centra

Kandidát ukončené stredoškolské vzdelanie v oblasti informačných služieb. V roku 2018 sa kandidát rozhodol, že si svoje praktické skúsenosti, ktoré začal nadobúdať na pozíciách v oblasti call centra upevňuje štúdiom na vysokej škole, popri zamestnaní začal študovať Marketingovú komunikáciu a reklamu na na vysokej škole. Tento rok v máji 2022by mal 4-ročné štúdium úspešne ukončiť.
Kandidát postupne začal zisťovať, že ho veľmi baví oblasť predaja a poradenstva v rámci call centra. Veľmi sa mu páči ruch a dynamika, ktoré tam vládnu. Preto postupne začal smerovať svoje vzdelávanie a kariéru na oblasť marketingovej komunikácie, telemarketingu a práce na call centre.
Postupne prácou na call centrách získal skúsenosti v rámci inbound v oblasti B2B a to hlavne pokiaľ išlo o malých podnikateľov a stredných začínajúcich podnikateľov. Denne realizoval cca 40 – 60 hovorov, ktorých hlavným cieľom bolo vyriešenie reklamácií klienta a zároveň realizácia ponuky ďalších služieb. Tu sa naučil rozpoznávať typy klientov, klásť otvorené otázky, vďaka ktorým vedel úspešne identifikovať ďalšie potreby klientov. Pochopil, že pre zrealizovanie úspešnej ponuky ďalších služieb je veľmi dôležité dobre poznať produktovú štruktúru a aktuálnu ponuku.
Na ďalších pracovných pozíciách v oblasti call centra a klientského servisu získal skúsenosti v oblasti riadenia tímu B2C a B2B zloženého z rôznych národností. Zodpovedal za školenie komunikačných zručností, vytváranie call-scriptov pre jednotlivé telefonické kampane, vytváranie a udržiavanie komunikačných štandardov a vytváranie štatistík, databáz.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Stredoškolské s maturitou
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • WordPress - Pokročilý
 • PrestaShop - Pokročilý
 • Google Analytics - Pokročilý
 • Google Ads - Pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Vedúci call centra
 • Špecialista call centra
 • Vedúci tímu služieb zákazníkom
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 1600€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.600€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.600€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 156649
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.