Späť na vyhľadávanie

Vedúci call centra

Kandidátka má ukončené bakalárske štúdium na súkromnej škole - International Business School v ČR. Štúdium bolo v angličtine a zameriavalo sa na všeobecné zvládnutie obchodného a občianského práva, marketingu a ekonómie.
Hneď po ukončení strednej školy sa zamestnávala v spoločnostiach, kde mohla využívať najmä nemecký jazyk. Jej kariérne smerovanie bolo ovplyvnené pozíciou Sales representative, na ktorej sa prvýkrát stretla s prácou na call centre a stala sa jej srdcovou záležitosťou.

V spoločnosti mala na starosti outbound telefonáty, kde oslovovala s ponukami na počítače a ich záruky a servisovanie B2B a B2C klientov z nemecky hovoriacich trhov. Denne vykonávala cca 40 telefonátov a naučila sa, že pri outbound telefonátoch je veľmi dôležitých prvých 20 sekúnd
pri oslovovaní klienta. V tejto práci sa naučila mať ťah na bránku a proklientskú orientáciu.
Práca s nemeckými a pre nemeckých klientov jej dala skúsenosť, ako je veľmi dôležité správne narábať s cudzím jazykom, poznať zaužívané výrazy klientov v danom jazyku a voliť správne výrazy.
Zameriavala sa na nastavenie správnych KPI a ich týždenné a mesačné vyhodnocovanie, nastavenie podnetného a zdravého súťaživého prostredia v rámci tímu, odposluch hovorov a pravidelných pohovorov s členmi tímu ako aj zameranie sa na otázky spokojnosti osloveným zákazníkom.

Neskôr nastúpila do zahraničnej poisťovne na pozíciu Team Leader na call centre. Tu zodpovedala za 15 operátorov. Keďže išlo o novú pobočku, jej úlohou bolo nastavenie procesov pre inbound aktivity, ktoré boli zamerané na zákazníkov nemeckého trhu, ktroí využívali poistenie auta v tejto spoločnosti.
Zodpovedala za tímové výsledky, coaching & training nováčikov, side-by-side training & coaching, vývoj interných procesov a prezentácie.

Kandidátka je lojálny človek, ktorý má skúsenosti s prácou s nemecky hovoriacími klientami a s úspešným vedením call centier. Je zodpovedná a má rada nové projekty, nastavovanie procesov a zmluvných podmienok. Veľký dôraz kladie na tímovú spoluprácu, vzájomnú dôveru, transparentnú komunikáciu a etiku. Ako manažérka je podporujúca, vie aktívne počúvať, motivovať aj pochváliť. Na druhej strane, ak nei sú dosahované požadované výsledky vie byť rázna a prijať aj prísne opatrenia.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské I. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – pokročilý (C1)
Zručnosti
 • MS Office – pokročilý
 • Google Analytics - pokročilý
 • SAP - základné
 • CRM - základné
 • Leadership
 • Riadenie call centra

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Vedúci call centra
 • Špecialista call centra
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 1700€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.700€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.700€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 157111
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.