Späť na vyhľadávanie

Vedúci call centra

Kandidát ma ukončené vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru.

V roku 2012 sa rozhodol prijať ponuku spoločnosti pôsobiacej v oblasti call centier a tu sa začala jeho 9-ročná kariéra v oblasti call centra.
Spoločnosť pôsobila ako mníchovská burza zostatkovej hodnoty a zastrešovala trhy, kde boli legislatívne stanovené podmienky, že ak majiteľ napr. auto, umeleckého diela, atď. predáva za zostatkovú cenu, musí byť táto cena určená trhom v rámci aukcie. Hlavným partnerom spoločnosti boli poisťovne, ktoré tvorili článok medzi klientom a spoločnosťou, v ktorej kandidát pracoval.

V spoločnosti začínal na pozícii bežného operátora na tzv. horúcej linke, kde preberal inbound telefonáty od klientov – fyzických osôb, ktoré mali záujem niečo predať za zostatkovú hodnotu. Zastrešoval klientov z nemecky hovoriacich a poľsky hovoriacich trhov, pretože plynulo ovláda oba jazyky. Jeho úlohou na tejto pozícii bolo informovať klient o postupe, vygeneroval mu všetky potrebné dokumenty. Denne vybavil cca 30 – 40 telefonátov.

Neskôr v rámci spoločnosti postúpil na odborné call centrum pre nemecké a poľské trhy, kde už komunikoval nielen s klientami o konkrétnom predaji a podpísané dokumenty postupoval strane kupujúceho, ale poskytoval predávajúcemu aj právne a daňové poradenstvo, ktoré sa tákalo zisku
z predaja. Taktiež riešil prípadné reklamácie s poisťovňami zo strany kupujúcich.

Kandidáta vnímame ako veľmi príjemného a v komunikácii pragmatického človeka. Sám seba vníma ako človeka analytického, štatistického, systematického, ktorá vie pretaviť nápad do jednotlivých krkov. Preto veľmi rád spolupracuje s vizionármi a kreatívnymi ľuďmi, pretože vie s nimi vytvoriť tandem, ktorý posúva veci dopredu a hlavne pre realizáciu nápadu je ten, kto dáva projektu pevné a dlhodobé základy. Je lojálnym pracovníkom, pre ktorého je dôležitá práca, ktorá dáva dlhodobý zmysel

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – pokročilý (C1)
 • Španielsky – úplný začiatočník (A1)
 • Poľsky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
Zručnosti
 • MS Office - pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Vedúci call centra
 • Riaditeľ / manažér call centra
 • Špecialista call centra
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Prešov
 • Spišská Nová Ves
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 157431
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.