Späť na vyhľadávanie

Vedúci skladu

Kandidát má ukončené vysokoškolské štúdium na Technickej univerzite, na fakulte elektrotechniky a informatiky. Ešte počas vysokej školy praxoval v rámci skladu v nemeckej obchodnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti nezávislých klimatizácií a vykurovacích systémov pre automobilový priemysel. Práve táto práca ho predurčila k tomu, že sa vo svojom profesnom živote začal zameriavať na oblasť skladového hospodárstva a logistiky a dnes už má viac ako 10 ročné skúsenosti v tejto oblasti.
Má skúsenosti s organizovaním prepravy zo zahraničia ako aj v rámci Slovenska, s výberom prepravcov, so zabezpečovaním celého procesu od prijatia objednávky od zákazníka cez zabezpečenie dodania materiálu / tovaru na sklad a následne jeho vyskladnenie a jeho doprava ku klientovi vrátane konečnej fakturácie.
V oblasti skladového hospodárstva zodpovedal za správne naskladňovanie a vyskladňovanie tovaru pri dodržaní pravidiel ako napríklad minimum / optimum, nastavovania procesov aj v rámci informačných systémov s cieľom zefektívniť celkové vyskladňovanie tovaru.
Kandidát má skúsenosti aj s priamym vedením menších ako aj väčších tímov zamestnancov (od 4 do 25 zamestnancov). Nepriamo riadil do 400 zamestnancov. Získal skúsenosti s výberom zamestnancov, s ich zapracovávaním, organizáciou práce (jednozmenné ako aj dvojzmenné prevádzky v distribučnom sklade).

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
Zručnosti
 • Skladové hospodárstvo - pokročilý
 • Fakturácia - pokročilý
 • Jednoduché účtovníctvo - pokročilý
 • Pokladňa - pokročilý
 • Personalistika - základy
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - pokročilý
 • Microsoft Windows - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Vedúci skladu
 • Manažér logistiky
 • Vedúci skladu
 • Area sales manager – obchod
Preferované lokalita
 • Košice okolie
 • Košice
 • Prešov
Očakávaná mzda
 • 1500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 134374
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.