Späť na vyhľadávanie

Vedúci skladu

Kandidát má ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou, odbor rastlinná výroba. Krátko po ukončení stredoškolského štúdia sa zamestnal v oblasti skladového hospodárstva, kde si za posledných 20 rokov prešiel pozíciami od skladníka, cez vedúceho zmeny expedície až po vedúceho centrálneho skladu vo výrobnom podniku.
Na svojich doterajších pozíciách viedol menšie aj väčšie tímy spolupracovníkov (od 3 do 40 zamestnancov) a má skúsenosti s prácou v sklade vo viac zmenných prevádzkach. Ako manažér získal skúsenosti s vedením zamestnancov, s prerozdeľovaním a kontrolou zadaných úloh.
Na zverených pozíciách zastrešoval kandidát aj aktivity, ktoré súvisia s nastavovaním procesov fungovania skladového hospodárstva.
Počas svojej praxe pracoval hlavne v systéme SAP. Je taktiež zručný v práci s Excelom. Má oprávnenie na vedenie vysokozdvižného vozíka ako aj preukaz na ovládanie zdvíhacích zariadení.
Má strategický pohľad na vedenie skladového hospodárstva a jeho veľkou výhodou je, že má skúsenosti aj s riadením expedície. Vďaka skúsenostiam aj z tejto oblasti, vie lepšie pochopiť a zosúladiť spoluprácu medzi skladom a logistikou.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Stredoškolské s maturitou
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – úplný začiatočník (A1)
 • Rusky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
Zručnosti
 • Skladové hospodárstvo - expert
 • SAP - expert
 • Microsoft Outlook - expert
 • Microsoft Word - expert
 • Microsoft Excel - expert
 • MRP Xena - pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Vedúci skladu
Preferované lokalita
 • Košice
 • Košice okolie
 • Prešov
Očakávaná mzda
 • 1500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 136993
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.