Späť na vyhľadávanie

Vedúci skladu

Kandidát má ukončené vysokoškolské štúdium na Technickej univerzite, na fakulte Výrobných technológií, odbor Progresívne technológie. V prostredí výrobných spoločností sa pohybuje od ukončenia školy.
Napriek svojmu veku a necelých 6 rokov v pracovnom procese, získal už bohaté skúsenosti z výroby, logistiky a expedície a to najmä vďaka tomu, že sa pohyboval v menších spoločnostiach, v ktorých bola nevyhnutnosť kumulovať pozície a zodpovednosti.
Doteraz pracoval v menších výrobných spoločnostiach od pozícií výrobného manažéra, cez špecialistu logistiky až po výrobného manažéra zastrešujúceho aj logistiku v oblasti dodávania materiálu do výroby ako aj expedíciu hotových výrobkov..
Má skúsenosti s vedením tímu od 4 do 25 pracovníkov najmä vo výrobe. Má skúsenosti s jednozmennými a dvojzmennými prevádzkami.
Má skúsenosti a prehľad najmä o externých zabezpečovateľoch pozemnej prepravy. Zabezpečoval dodávku hotových výrobkov ku klientovi a to nie len na Slovensku, ale aj v Nemecku alebo v Taliansku. Má skúseností aj s vybavovaním podkladov na preclenie, s vyhodnocovaním cenových ponúk a podmienok prepravy tovaru externých prepravcov. Počas svojej doterajšej praxe úzko spolupracoval s oddeleniami plánovania výroby, zákazníckym servisom, skladom a najmä expedíciou.
Kandidát má skúsenosti s nastavovaním procesov vo výrobe a v rámci skladového hospodárstva s napojením na expedíciu v rámci 6S auditu. Má skúsenosti s vykonávaním inventúr.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Žiadne
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – mierne pokročilý (B1)

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Vedúci skladu
 • Vedúci skladu
 • Expedient
 • Vedúci odbytu – doprava a logistika
Preferované lokalita
 • Prešov
 • Košice okolie
Očakávaná mzda
 • 1500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 143092
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.