Späť na vyhľadávanie

VRCHOLOVÝ MANAŽMENT

Narodil som na sa východe Slovenska v meste Humenné. Na západ krajiny som pricestoval za štúdiom vysokej školy. Nakoniec, ako väčšina študentov, sme sa rozhodli s vtedajšou priateľkou, terajšou manželkou ostať žiť v tomto regióne. Po neúspešnou ukončení štúdia na STU a zistení, že technika nebude moje zameranie, som v roku 2012 začal pracovať ako telefonicky operátor v telemarketiingovej spoločnosti, kde som si začal budovať kariérny postup. Po necelom roku som prešiel na pozíciu Referent zákazníckeho centra so špecializáciou na logistiku. Logickým postupom som kariérne rástol a v roku 2017 som sa stal Koordinátorom logistiky a mal som na starosti celú logistiku spoločnosti s ročným obratom viac ako 30 mil. € a viedol malý tým kolegiv. V roku 2019 som prijal kumulovanú pozíciu Manažér naceňovania, plánovania a logistiky, kde som opäť rozšíril svoju pôsobnosť a viedol o niečo vňčší tým ľudí, ktorý sa v roku 2020 rozrástol, nakoľko k slovenskému trhu som prebral starostilovosť v našej sesterskej spoločnosti v Maďarsku. Po úspešnom pôsobnení na tejto pozícii som dostal ponuku posunúť sa do segmentu Sales a začiatkom roka 2023 som sa stal Retail managerom s 19 predajňami a asi 80 zamestnancami. V tomto období si z objedtívnych dôvodov hľadám prácu v oblasti manažmentu. Mám veľmi blízko k logistike, ale aj k oblasti sales, keďže práca v korporátnej spoločnosti je vždy prepojená medzi všetkými oddeleniami. Od práce očakávam to čo poznám z praxe, teda že nebude monotónna, a každá jedna úloha je pre mňa výzvou. Dokážem viesť tým ľudi, delegovať prácu. Očakávam spätnú väzbu a viem efektívne odkontrolovať plnenie zadaných úloh. Hľadám si prácu v bratislavskom kraji, Bratislava nie je podmienkou. Ako aktívny šofér nemám problém dochádzania.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – úplný začiatočník (A1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Epidemiologiscky závažná činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov - Regionálny úrad zdravotníctva, 2011.
 • Manažment reklamácií - Maxwill, 2016
 • Profesionálna komunikácia - a_set, 2019
 • Osvedčenie o absolvovaní odborného seminára - Platná právna úprava v oblasti elektrozariadení, batérií, akumulátorov a obalov s dôrazom na významné zmeny vyplývajúce z novely zákona o odpadoch a vykonávacích predpisoch - AsekolSK s.r.o., 2018
 • Hospodárska korešpondencia - pokročilý
 • Storjopis - pokročilý
 • Skladové hospodárstvo - pokročilý
 • Microsoft Office - pokročilý
 • BI Office - pokročilý
 • Reporting - pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • VRCHOLOVÝ MANAŽMENT
 • ŠPEDÍCIA / DOPRAVA A LOGISTIKA
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 162179
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.