Späť na vyhľadávanie

VRCHOLOVÝ MANAŽMENT

Dlhodobo sa pohybujem ako manažér v oblasti obchodu a umenia. Som oslovovaný najmä pri štarte nových projektov, akými sú napr. uvedenie nového výrobku na trh, pre vytvorenie predajných sietí, nastavovanie predajných kalkulácií vo vzťahu k hospodárskym výsledkom a všetkých ostatných činností potrebných pre dôkladné naštartovanie nového projektu z pohľadu dlhodobej stability. Dokážem pracovať pod tlakom, som flexibilný, v krízovom manažmente dokážem rýchlo vyhľadávať riešenia a zabezpečiť ich okamžitú realizáciu. Mám rád systém a poriadok a jasné vymedzenie pravidiel, ale nebránim sa ani riziku či experimentu za účelom dosiahnutia spoločného cieľa. Mám vynikajúce komunikačné a vyjednávacie schopnosti. Z uvedených skutočností vyplýva, že disponujem dlhoročnými skúsenosťami z oblasti akvizície nových zákazníkov, budovania a udržiavania vzťahov s nimi, či ostatných činností potrebných pre úspešné plnenie obchodných predsavzatí a plánov.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – mierne pokročilý (B1)
 • Nemecky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Excel – výborne
 • Word – výborne
 • Internet – výborne
 • Power point – výborne
 • Outlook – výborne
 • Money S3
 • Navision
 • Etiketa v manažérskej praxi – kurz ukončený certifikátom Racio Educationis ZA
 • Úspešné a systematické zvyšovanie predaja – Unia Press BA
 • Práca obchodníka, obchodný rozhovor, business protokol – Anima Sapienta BB
 • Obchodné zručnosti – Aclivia ČR
 • Desaťprstová metóda písania

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • VRCHOLOVÝ MANAŽMENT
 • Hovorca
 • Marketingový riaditeľ
 • Obchodný riaditeľ
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Púchov
 • Trenčín
 • Žilina
Očakávaná mzda
 • 3000€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
3.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 156724
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.