Späť na vyhľadávanie

VRCHOLOVÝ MANAŽMENT

Som absolventom Strednej priemyselnej školy stavebnej. Obsahom odboru bola tvorba stavebných výkresov, základy ekonomiky, marketingu a práca s počítačom. Súčasťou odboru bola aj činnosť v teréne (na stavbách a v ekonomickej sfére). Tieto skúsenosti som zúročil pri rekonštrukcii jednej budovy na pozícii vedúceho stavby kde som komunikoval priamo s majiteľom. Zároveň som využil svoje organizačné a plánovacie schopnosti, dohliadal na plynulý chod, kontroloval a koordinoval podriadených, ekonomické využívanie nákladov a času, atď. Skúsenosti vedúceho som neskoršie využil v stavebnej firme kde som pôsobil ako majster. Na rozšírenie kvalifikácie som pokračoval štúdiom na Technickej Univerzite odbor Dizajn interiéru a poradenstvo ktorý som úspešne ukončil v roku 2007. Je to už neexistujúci odbor kde nás počas štúdia učili navrhovaniu interiéru, cenotvorbe, marketingu, konštrukcii nábytku, navrhovaniu nábytku, personalistike a práce s ľuďmi, architektúre, atď. Po skončení školy som začal pracovať na pozícii manažér kde som prehĺbil svoje skúsenosti s organizovaním, administratívnymi prácami, náborom ľudí, koordinovaním, plánovaním, hodnotením, kontrolou a vedením podriadených zamestnancov, atď. Zároveň som sa aktívne zúčastňoval na jednaniach. V nasledujúcich profesiách som pracoval na pozíciách riaditeľ pre Slovensko (česká personálna agentúra), medzioperačná kontrola - kvalitár, atď. Nakoľko som rád keď môžem osobnostne rásť tak som nadobudol rôzne certifikáty ako napr. bezpečnostného technika BOZP.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské I. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
Zručnosti
 • Osobitné schopnosti
 • Word
 • Excel
 • práca s internetom
 • MS Windows
 • preukaz odbornej spôsobilosti typu S (SBS)
 • zbrojný preukaz typu A, C, E
 • certifikát bezpečnostného technika BOZP
 • certifikát programátora obrábacích strojov CNC (HAIDENHAIN TNC 426 a SINUMERIK 840D)
 • certifikát o absolvovaní základnej prípravy členov hasičských jednotiek
 • komunikatívnosť
 • precíznosť
 • zodpovednosť
 • spoľahlivosť
 • lojálnosť
 • pozitívny prístup k riešeniu problémov
 • zmysel pre detail
 • nekonfliktnosť
 • ochota učiť sa nové veci
 • organizačné schopnosti
 • zvládanie časového stresu
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • VRCHOLOVÝ MANAŽMENT
 • VRCHOLOVÝ MANAŽMENT
Preferované lokalita
 • celé Slovensko
Očakávaná mzda
 • 1000€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 99925
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.