Späť na vyhľadávanie

VRCHOLOVÝ MANAŽMENT

Mám viacročné skúsenosti na viacerých úrovniach manažmentu, v rôznych odvetviach výroby a obchodu. Okrem vybudovania nových výrobných a obchodných firiem a prevádzok som poskytoval svoje služby, ako konzultant pre viacero spoločností. Najčastejšie v oblasti strojárskej výroby pre automotiv sektor, ale mám skúsenosti aj v elektrotechnickej výrobe, nábytkárstve a potravinárstve. Vybudoval som internetový predaj športového oblečenia a potrieb, predajne, potravinársku výrobu a podieľal sa na vybudovaní siete odberateľov pre predaj potravinárskych produktov. Zabezpečoval som úlohy nábehu nových výrobných programov a nových technológií, na pozíciách projektového manažéra, Engineeringu, výrobného manažéra, Launch manager, výrobný a technický riaditeľ a iné. Vybudoval som a riadil oddelenia výroby, údržby, logistiky, nástrojárne, správy TZB, projektového manažmentu a iné. Podieľal som sa a zabezpečoval procesy optimalizácie, znižovania kvalitatívnych a ekonomických strát, výberu a tréningu personálu, jeho motivácie, vypracovaniu systémov hodnotenia a iné.
Viedol som rokovania s obchodnými partnermi a dodávateľmi služieb, ako aj internú komunikáciu medzi jednotlivými oddeleniami spoločností.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – úplný začiatočník (A1)
 • Maďarsky – úplný začiatočník (A1)
 • Rusky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
 • C
 • T
Zručnosti
 • skladové hospodárstvo
 • fakturácia
 • Microsoft Office
 • SAP
 • CATIA

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
 • Živnosť
Preferované pozície
 • VRCHOLOVÝ MANAŽMENT
 • Riaditeľ / manažér výroby
Preferované lokalita
 • Dunajská Streda
Očakávaná mzda
 • 3500€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP,Živnosť
Očakávaná mzda
3.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 47382
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.