Späť na vyhľadávanie

VRCHOLOVÝ MANAŽMENT

Momentálne som na materskej dovolenke. Mám skúsenosti hlavne v oblasti riadenia ľudí a všetkým čo s tým súvisí, ako ja s manažovaním a riadením spoločností. Do poslednej pozície som bola vymenovaná NBS a okrem klasických činností spojených s riadením spoločnosti, som sa aktívne podieľala na rebrandingu, náboru nových zamestnancov a tvorbou nových produktov pre spoločnosť. Mám fenomenálne komunikačné a vyjednávacie schopnosti. Som energická osobnosť, ktorá je prirodzene autoritatívna a asertívne cieľavedomá.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – stredne pokročilý (B2)
 • Španielsky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Školenia na predajné zručnosti a techniky vyjednávania – Getmore
 • Školenie verbálna a neverbálna komunikácia
 • osvedčenie v stratégii boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti NBS
 • Školenie timing manažéra
 • Školenie typológia klienta
 • Certifikát z komunikačného programu z N-rádia udelený Jaroslavom Dóczym
 • Certifikát z prvého e-learningového vzdelávanie v oblasti finančníctva
 • Certifikát v oblasti rozoznávania peňažných falzifikátov
 • Certifikát v oblasti osobitného finančného vzdelávania ( NBS)
 • Osvedčenie s celoštátnou platnosťou – overovanie bankoviek EUR
 • Kancelárske písanie na stroji (strojopis)
 • Základné znalosti v oblasti jednoduchého i podvojného účtovníctva
 • Základy administratívy
 • Príprava eventov, animácií a podujatí
 • Politický marketing v rámci komunálnych volieb
 • Príprava tlačových správ a tlačových konferencií pre SLK

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • VRCHOLOVÝ MANAŽMENT
 • Generálny riaditeľ
 • Výkonný riaditeľ
Preferované lokalita
 • Home office / remote
 • Bratislava
 • Galanta
 • Nitra
 • Senec
Očakávaná mzda
 • 6000€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
6.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 157464
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.