Späť na vyhľadávanie

Výkonný riaditeľ

Kandidát má dlhoročné 20 ročné skúsenosti vrcholového manažéra v rôznych oblastiach výroby–FMCG, potravinársky priemysel, výroba plastov, strojárenstvo. Viedol spoločnosti od 50 do 1.000 zamestnancov. Ako interim manažér reštrukturalizoval spoločnosti na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Rumunsku a Bulharsku, budoval nové tímy, nastavoval procesy, stratégie, vízie. Zo svojej pozície nastavoval procesy v spoločnostiach od 10 miliónov do 110 miliónov EUR obratu. Je naučený spoločnostiam, pre ktoré pracoval venovať 24 hodín, 7 dní v týždni. Je človekom orientovaným na výsledok, vie sa samomotivovať, vie sa rýchlo ako vrcholový manažér rozhodovať a niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť, je systematický, má veľmi dobre rozvinuté analytické schopnosti. Interim pozície a externé riadenie projektov kandidát vykonával 6 rokov – od roku 2009 do roku 2015. V roku 2016 prijal ponuku spoločnosti ktorá vyrába plastové a papierové obaly pre potravinársky priemysel. Tu 4 roky zastával pozíciu Generálneho riaditeľa pre výrobné spoločnosti v ČR a Poľsku. Viedol cca 450
podriadených, z toho mal 8 priamych podriadených. V ČR bol zodpovedný za projekt výstavby novej výrobnej haly a spustenie výroby.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Rusky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Výkonný riaditeľ
 • Generálny riaditeľ
 • Riaditeľ / manažér výroby
 • Riaditeľ / manažér obchodu
Preferované lokalita
 • Prešov
 • Košice
Očakávaná mzda
 • 3000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
3.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 3.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 149820
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.