Späť na vyhľadávanie

ZDRAVOTNÍCTVO A FARMÁCIA

Kandidátka je milá, komunikatívna osoba. Je cieľavedomá, má kritické myslenie a snaží sa k veciam pristupovať konštruktívne. Veľmi rada skúma nové veci, hlavne ak vidí nejaký efekt. Napĺňa ju, ak môže vidieť progres a vedie ju myšlienka, že ak niečo objaví, môže to byť na prospech niekomu inému. V laboratóriu pracuje už 9 rokov, 7 rokov samostatne - vedie projekty aj ľudí. Viedla menšie tímy, cca 2 - 4 ľudí. Vždy sa snaží, aby ľudia, ktorých vedie, rástli, rada zdieľa svoje skúsenosti.
V súčasnosti pracuje ako post-doktorandský pracovník na Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA) v Bordeaux vo Francúzsku, pri svojej práci využíva metódy molekulárnej biológie (RT qPCR, silencing génov, Western blot) a mikroskopie (svetelná, fluorescenčná a konfokálna). Má skúsenosti s organizáciou práce v laboratóriu a školením nových zamestnancov. V súčasnosti sa rozhodla ukončiť svoje pôsobenie na akademickej pôde, avšak rada by zostala vo svete vedy, nakoľko prácu v laboratóriu miluje. Plánuje sa vrátiť na Slovensko a je otvorená novým výzvam.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské III. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Poľsky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – začiatočník (A2)
 • Francúzsky – úplný začiatočník (A1)
Zručnosti
 • RNA izolácia, qPCR, siRNA transientné transfekcie - Expert
 • Imunocyto/histochémia, Konfokálna mikroskopia - Pokročilý
 • Práca so softvérmi ImageJ, NIS- Elements - Pokročilý
 • MS Office, Adobe Photoshop, GraphPad Prism - Pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • ZDRAVOTNÍCTVO A FARMÁCIA
 • Vedúci laborant
 • Projektový manažér – zdravotníctvo a farmácia
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 1800€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.800€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.800€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 157664
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.