Pre jednotlivcov

Kariérovy koučing

Hľadajme spolu váš potenciál a silné stránky, ktoré vám umožnia vybrať si novú profesiu, či pracovné miesto, na ktorom budete spokojnejší.

Kedy kariérový koučing využijete

 • ak sa nachádzate na profesnej križovatke a plánujete svoju kariéru,
 • ak sa potrebujete rýchlo adaptovať pri povýšení na nové úlohy,
 • ak chcete lepšie spoznať svoj potenciál a možnosti posunu v rámci práce,
 • ak sa snažíte zvládnuť situáciu súvisiacu so stratou zamestnania ,
 • ak ste práve ukončili štúdium, alebo sa vraciate do práce po materskej.

Čo vám kariérový koučing prinesie

 • uvedomíte si svoje hodnoty a silné stránky, čím zistíme, čo je pre vás v práci najdôležitejšie,
 • počas stretnutí zistíme, čo vám v doterajšej práci chýba, čo vás frustruje a berie energiu,
 • nájdeme spôsoby, ako a kde uplatniť vaše silné stránky a tým získať sebavedomie a hrdosť,
 • lepšie pochopíte, čo znamená ideálna práca pre vás,
 • odstránime strach a bariéry, ktoré vás brzdia v rozvoji a bránia vám mať radosť z práce,
 • zistíte, odkiaľ pri hľadaní svojej ideálnej práce začať,
 • spoločne stanovíme jednotlivé kroky, ktoré je potrebné na tejto ceste vykonať.

Kouč Ing. Silvia Stránska

Viac ako 20 rokov odborných skúseností z oblasti ľudských zdrojov.

Pôsobenie na pozícii riaditeľky HR a členky TOP manažmentu v nadnárodnej spoločnosti.

Absolventka zahraničného programu pre TOP manažment so zameraním na komplexné riadenie podniku, vyhodnocovanie a realizácie strategických investícií so zreteľom na dlhodobý rast a konkurencieschopnosť spoločnosti.

Absolventka programu Koučink jako umění, akreditovaného Českou komorou koučov.

Absolventka Integrovaného výcviku zameraného na praktické využívanie rôznych metód a techník koučovania zo všetkých najznámejších smerov: psychologický koučing, NLP, exekutívny koučing, systematické dopytovanie a koučovanie zamerané na telo.