Späť na zoznam
Key Account Manager FMCG

Key Account Manager FMCG

For our client - multinational manufacturing-trading company (FMCG, non-food), we are looking for an experienced a Key Account Manager FMCG.

Job description responsibilities and duties

 • Responsibility for customer’s meetings, business objectives, sales plans, financial results and receivables of customers in allocated segment
 • Cooperation in the creation/development of the sales strategy in the assigned segment
 • Building and maintaining business relationships with selected key customers
 • Identification of potential key customers in the allocated market and their acquisition
 • Monitoring of competition activities, market situation and market analysis
 • Increasing the mill brand as well as private label share, visibility, and sales of the company's product portfolio
 • Working on business cases from price calculation to realization
 • Preparation of price calculations and negotiation of contractual conditions
 • Support and cooperation with other departments in the development of new products
 • Responsibility for creation of regular and promotional sales forecast

Requirements for the employee

 • Previous working experience of at least 2 years in a sales position within a complex and fast-paced business environment. Previous experience in FMCG.
 • Good communication skills, knowledge of negotiations techniques and ability to apply them in practice with customers
 • Decision-making: able to identify, judge and calculate risks. Understands impact and implications of decisions made
 • Results-orientation and resilience
 • Entrepreneurial spirit, hands-on and proactive approach
 • Ability to establish and maintain a long-term relationship with clients
 • Good knowledge of the retail landscape s advantage
 • Basic understanding of statistics
 • English fluent (B2), Hungarian advantage
 • Driver`s license (B)
 • Microsoft Office applications knowledge – advanced

Employee perks, benefits

 • Possibilities to grow in multinational company
 • Opportunity to participate in international projects
 • Training and development program
 • Company car
 • Discounts on our products
 • Flexible workplace – home office

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is a multinational FMCG company.

Place of work
Bratislava
Contract type
Full-time
Start date
ASAP
Wage (gross)
from 2.500€, depending on the experience, seniority and profile of the candidate
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.