Späť na zoznam
Key Account Manager - HR Consultant

Key Account Manager - HR Consultant

Máte skúsenosti s hľadaním, pohovorovaním a výberom kandidátov? Pridajte sa do nášho  tímu, hľadáme posilu :)

Popis práce

Ako naša nová kolegyňa / kolega budete: 
- komunikovať s klientmi,
- hľadať kandidátov prostredníctvom sociálnych sietí a inzercie,
- viesť pohovory a spracovávať profily kandidátov,
- viesť agendu v súvislosti s výberovým konaním.

Predpoklady úspešného kandidáta

Hľadáme kolegyňu / kolegu na spoluprácu formou živnosti, pracujeme z domu s pravidelnými stretnutiami osobne v Bratislave.
Bolo by skvelé, ak:
- máte skúsenosti s prácou na podobnej pozícii (podmienka),
- viete plynulo komunikovať v angličtine (podmienka),
- viete vyhľadávať a oslovovať kandidátov cez sociálne siete,
- máte skúsenosti s prácou v HR systéme, my pracujeme v RECRU, 
- máte reálne skúsenosti s kontaktom a komunikáciou s klientami.
Poteší nás, ak máte tímového ducha, viete zvládať stres a odmietanie a máte silnú schopnosť sebamotivácie.

Ponúkané benefity

- príjemný kolektív,
- priateľské pracovné prostredie,
- flexibilná práca,
- zaujímavé pracovné pozície z rôznych odvetví,
- motivačné finančné ohodnotenie,
- v prípade úspešnej spolupráce príspevok na prémiový LinkedIn účet.

Pre koho budete pracovať?

Táto pracovná pozícia je obsadzovaná ako interná pozícia - rozšírenie nášho pracovného tímu.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
SZČO
Termín nástupu
ihneď alebo dohodou
Mzda
odmena v závislosti od obsadených pozícií
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.