Späť na zoznam
Konštruktér

Konštruktér

Máte aspoň 5 ročné skúsenosti KONŠTRUKTÉRA , ideálne v oblasti automatizačnej techniky? Máme pre vás zaujímavú pracovnú príležitosť.

Popis práce

• navrhovať konštrukčné riešenia automatizovaných strojov, zariadení a
komplexných výrobných liniek
• vytvárať 3D modely, výkresovú a sprievodnú technickú dokumentáciu
navrhovaných riešení
• spolupráca pri výrobe, montáži a oživovaní navrhnutých zariadení
• spolupráca s projektovým tímom pri príprave konceptov, cenových
ponúk, rizikových analýz,…
• aktívne sa podieľať na zlepšovaní vyrábaných strojov a zariadení,
vzdelávať sa a spoznávať firemné know-how a prinášať nové,
progresívne riešenia
• zodpovednosť za včasné plnenie projektových úloh a kvalitu odvedenej
práce

Predpoklady úspešného kandidáta

• minimálne 5-ročná prax v oblasti strojného designu je podmienkou
• nutná prax v oblasti automatizačnej techniky
• skúsenosti s prácou v 3D CAD softvéri (Solid Edge výhodou)
• skúsenosti s návrhom, oživovaním a testovaním technologických
procesov
• schopnosť pracovať s technickou dokumentáciou v anglickom jazyku
• túžba po sebarealizácii, odbornom a osobnostnom raste
• VŠ I. alebo II. stupeň v odbore strojárstvo, mechatronika alebo automatizácia
• zodpovednosť, spoľahlivosť, ochota pracovať v širšom, často
medzinárodnom tíme

Ponúkané benefity

• práca v stabilnej zahraničnej spoločnosti
• možnosť profesionálneho rastu
• možnosť práce v oblasti hi-tech
• príjemné pracovné prostredie
• 13-ty plat
• firemné akcie
• jazykové vzdelávanie

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná výrobná strojárska spoločnosť.

Lokalita
Nové Mesto nad Váhom
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
od 1.500€ do 1.900€ brutto + 13., 14., plat, kvartálne odmeny
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.