Späť na zoznam
Manager of Security System Department

Manager of Security System Department

Pre nášho klienta hľadáme skúseného kandidáta na pozíciu: Manager of Security System Department

Popis práce

 • zodpovedať za rozvoj systémovej divízie a obchodné a projektové aktivity spojené so systémovým oddelením,
 •  zodpovednosť za projektové riadenie nových zákaziek a akvizíciu nových zákazníkov v rámci obchodných aktivít spojených s technologickými riešeniami,
 • monitoring trhu na úseku strážnych služieb a konkurenčných aktivít,
 •  starostlivosť o súčasných zákazníkov,
 • riadenie dodávateľov a podriadených v rámci oddelenia,
 •  kontrola nákupu služieb a produktov v rámci oddelenia, komunikácia s materskou spoločnosťou a implementácia riešení skupiny,
 •  zodpovednosť za prevádzkyschopnosť bezpečnostných technológií a zabezpečenie ich servisnej činnosti, aktuálnosti a aktualizácie  bezpečnostných predpisov, procesov a smerníc, za dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z uzavretých obchodných zmlúv.

Ponúkané benefity

 • notebook,
 • mobilný telefón,
 • firemný automobil aj na súkromné účely,
 • multisport karta.

Pre koho budete pracovať?

Naším klientom nadnárodná spoločnosť v oblasti bezpečnostných služieb.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzda
Od 2.000€ brutto
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.