Späť na zoznam
Manažér IT oddelenia

Manažér IT oddelenia

Máte skúsenosti s vedením menšieho IT oddelenia vo výrobnej spoločnosti a ste otvorení pre nové výzvy? Máme pre Vás zaujímavú pracovnú ponuku.

Popis práce

 • zodpovednosť za vedenie, prevádzku a rozvoj menšieho IT oddelenia (do 10 ľudí, správcovia IS, technici),
 • riadenie rozpočtu oddelenia, ako aj rozpočtu spoločnosti na IT aktivity,
 • spoluúčasť na tvorbe IT stratégie, zodpovednosť za jej implementáciu a vyhodnocovanie, 
 • spracovávanie strategických plánov spoločnosti v oblasti IT, 
 • plánovanie, kontrola a priebežné vyhodnocovanie IT potrieb spoločnosti,
 • vývoj, implementácia a koordinácia IS spoločnosti,
 • zodpovednosť za vytváranie a aktualizáciu IT smerníc,
 • zodpovednosť za dátovú bezpečnosť sieťových prístupov a systémov zálohovania,
 • zodpovednosť za identifikáciu problémových oblastí v IS, návrh riešení a ich implementáciu.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • minimálne 3-ročné skúsenosti s vedením IT oddelenia, 
 • schopnosť viesť a motivovať ľudí,
 • znalosť podnikových informačných systémov,
 • skúsenosti s analýzou užívateľských požiadaviek,
 • skúsenosti s procesným riadením,
 • skúsenosti s projektovým manažmentom,
 • výborné komunikačné schopnosti,
 • výborné organizačné schopnosti,
 • aktívny prístup k riešeniu problémových situácií,
 • flexibilita,
 • záujem vzdelávať sa a nadobúdať nové vedomosti a zručnosti.

Ponúkané benefity

 • práca v stabilnej spoločnosti,
 • možnosť sebarealizácie a osobného rozvoja,
 • možnosti vzdelávania a certifikácie,
 • motivujúci odmeňovací systém.
   

Pre koho budete pracovať?

Naším klientom je výrobná spoločnosť.

Lokalita
Prešovský kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
2500€ vrátane variabilnej zložky + zaujímavá koncoročná odmena vo výške viacnásobku platu
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.