Späť na zoznam
Manažér logistiky

Manažér logistiky

Hľadáme skúseného Manažéra logistiky, ktorý bude zodpovedný za riadenie a koordináciu logistických operácií v spoločnosti. Ideálny kandidát by mal mať skúsenosti s riadením logistiky, vedením tímu a znalosťou dodávateľského reťazca a supply chain. Okrem toho by mal byť schopný plánovať a distribuovať zásoby a koordinovať distribučné a skladovacie služby. Ak máte skúsenosti s riadením logistických operácií a chcete sa zapojiť do rastúcej spoločnosti.

Popis práce

 • riadenie a koordinácia činnosti v oddelení logistiky, organizovanie a súlad s pracovnými postupmi,
 • vedenie skladového hospodárstva a dohľad na správne uskladnenie tovaru a materiálu,
 • spracovanie príslušnej dokumentácie, vrátane vystavenia potrebných skladových listov a prepravných dokladov,
 • príprava potrebných podkladov pre expedíciu a vystavenie zoznamov zásielok,
 • monitorovanie a optimalizácia stavu zásob na pridelených skladových miestach, vrátane plánovania doplnenia zásob a minimalizácie strat,
 • správa a spracovanie údajov v logistickom systéme, vrátane evidencie pohybu tovaru a materiálu,
 • výpočet kapacít a potreby materiálu s cieľom efektívneho plánovania skladovacích priestorov a zásob,
 • koordinácia zákaziek a spolupráca s rôznymi oddeleniami a dodávateľmi,
 • riadenie príchodu a výdaja dielov s dôrazom na presnosť a časový plán,
 • zabezpečenie bezpečnej prevádzky, používania, manipulácie, dopravy a skladovania tovaru a materiálu v súlade s platnými predpismi a bezpečnostnými normami,
 • objednávanie dopravy u externých prepravcov a zabezpečenie správneho vykonania prepravy,
 • monitorovanie dodržiavania opatrení na minimalizáciu rizík a rizikových faktorov,
 • denná komunikácia v nemeckom alebo anglickom jazyku. 

Predpoklady úspešného kandidáta

 • prax v oblasti automotive,
 • schopnosť efektívne viesť a motivovať ľudí, s vynikajúcimi komunikačnými schopnosťami,
 • racionálne a analytické myslenie,
 • zmysel pre detail a zároveň schopnosť vnímať celkový kontext,
 • vysoká úroveň počítačovej gramotnosti a skúsenosti s prácou na PC,
 • flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam,
 • platný vodičský preukaz skupiny B.

Ponúkané benefity

 • služobný automobil aj na súkromné účely,
 • mobilný telefón a aj notebook,
 • 2x ročne bonus a rozne dalšie platové bonusy,
 • zázemie stabilnej spoločnosti.

Pre koho budete pracovať?

Náš klient je medzinárodne pôsobiaci dodávateľom v oblasti automobilového priemyslu.

Lokalita
Bratislavský kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
Asap/ Dohodou
Mzda
Mzda začína od 3.800 eur. Konkrétna výška základnej mzdy sa určuje na základe skúseností a kvalifikácií vybraného kandidáta.
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.