Späť na zoznam
Manažér medicínskych reprezentantov

Manažér medicínskych reprezentantov

Do tímu nášho klienta hľadáme skúseného kandidáta na pozíciu Manažér medicínskych reprezentantov. Úspešný kandidát má ukončené vysokoškolské vzdelanie prírodovedného zamerania a viacročné odborné skúsenosti s vedením a motivovaním obchodného tímu v Healthcare/Life Science oblasti.

Popis práce

 • riadenie predajných kanálov (obchodníci) v SK a CZ, zavádzanie nových procesov a postupov
 • manažovanie teamu medicínskych reprezentantov na Slovensku a v Česku, zadávanie cieľov, školenie, motivácia
 • komunikácia s partnermi (manažment nemocníc, spolupracovníci, špecialisti a zodpovednosť za prípravu a  evidenciu zmlúv a firemných dokumentov,
 • koordinácia procesov na obchodnom oddelení a spolupráca s oddeleniami celej spoločnosti, príprava a spracovanie  podkladov a dokladov
 • kontrolovanie úloh a reportovanie výsledkov obchodného oddelenia v SK a CZ (3 obchodníci v SR a 2 obchodníci  v ČR) svojmu nadriadenému
 • komunikácia v angličtine s obchodnými oddeleniami naprieč skupinou
 • spolupráca a aktívna účasť na pridelených projektoch v rámci firmy
 • spravovanie a zodpovednosť za dodržiavanie čerpania pridelených rozpočtov
 • zodpovednosť za aktualizáciu postupov a interných smerníc, ich evidencia a koordinácia v rámci obchodného úseku cross country
 • ostatné činnosti podľa pokynov nadriadeného

Predpoklady úspešného kandidáta

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie - prírodovedné zameranie je podmienkou
 • anglický jazyk (B2 – C1)
 • minimálne 2-3 roky praxe v oblasti obchodu - Healthcare/Life Science oblasť je výhodou
 • proaktívny prístup k zvereným úlohám
 • dynamická osobnosť s proklientským prístupom
 • schopný nachádzať nové možnosti na zverenom trhu a otvorený novým prístupom
 • výborné komunikačné a prezentačné zručnosti
 • kvalitné organizačné zručnosti
 • veľmi dobré skúsenosti s vedením a motivovaním obchodného tímu
 • schopnosť budovať silné a dlhotrvajúce vzťahy s klientmi
 • vysoké etické hodnoty

Ponúkané benefity

 • práca v medzinárodnej spoločnosti
 • priestor pre realizáciu Vašich kreatívnych nápadov
 • stabilný a spoľahlivý zamestnávateľ
 • dlhodobá pracovná perspektíva
 • možnosť kariérneho rastu
 • motivujúci odmeňovací systém podľa dosiahnutých výsledkov

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná biotechnologická firma.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzda
1.800€ - 2.000€ brutto fix mesačne + mesačná provízia
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.