Späť na zoznam
Manažér nákupu, skladu a expedície

Manažér nákupu, skladu a expedície

Máte skúsenosti s riadením oblasti nákupu, skladu a expedície vo výrobnej spoločnosti? Pre nášho klienta hľadáme vhodného kandidáta.

Popis práce

 • Definovanie a implementácia stratégie nákupu, dodávok a distribúcie materiálu, tovaru, surovín a strojov v súlade so stratégiou organizácie a s ohľadom na požiadavky ostatných útvarov a finančný rozpočet
 • Komplexné riadenie, plánovanie a vyhodnocovanie činností/aktivít súvisiacimi s nákupnými činnosťami spoločnosti
 • Koordinácia procesov spracovávania objednávok, ich zadávania do systému a spolupráce pri tvorbe plánu výroby
 • Konsolidácia operatívnej činnosti oddelení nákupu a skladov
 • Neustále zefektívňovanie procesov oddelení nákupu a skladov
 • Vybudovanie nákupného oddelenia s vedením zamestnancov nákupu na vyjednávanie nákupných cien a riadenie dodávateľov
 • Spolupodieľanie sa na implementácii nového ERP systému za tieto oddelenia
 • Sledovanie vývojových trendov, koordinácia procesov monitorovania a analyzovania trhu a dodacích podmienok k zaisteniu okamžitej alebo budúcej dostupnosti materiálu
 • Stanovanie výberových konaní na dodávateľov, koordinácia procesu hodnotenia a výberu dodávateľov nákupu a operatívny management dodávateľov vzhľadom k daným  parametrom a ekonomickej výhodnosti dodávok
 • Riadenie a koordinácia nákupu optimálneho množstva zásob pre spoločnosť- Vedenie obchodných rokovaní s potencionálnymi dodávateľmi, vyjednávanie a dohadovanie zmluvných podmienok
 • Analýza dodávateľského trhu a s tým spojený výber nových dodávateľov a komunikácia s nimi
 • Posúdenie a hodnotenie efektívnosti hospodárenia a výkonnosti zvereného úseku, nastavenia kontrolných mechanizmov
 • Tvorba príslušnej dokumentácie (smernice, dokumenty) v rámci riadenia nákupných procesov
 • Spolupráca s výrobou, plánovačom výroby a ďalšími oddeleniami spoločnosti
 • Zostavenie a správa rozpočtu nákupu
 • Vedenie, motivácia, hodnotenie a kontrola výkonu podriadených pracovníkov rámci zvereného oddelenia

Predpoklady úspešného kandidáta

 • Minimálne 5-ročná prax na podobnej pozícii najlepšie vo výrobnom podniku
 • Anglický jazyk (aktívne slovom a písmom) a nemecký jazyk (výhoda)
 • Obchodné vyjednávanie
 • Postupy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • Cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny
 • Postupy organizovania výberového procesu
 • Postupy hodnotenia dodávateľov
 • Finančné plánovanie
 • Analytické myslenie
 • Zvládania záťaže
 • Precíznosť (presnosť)
 • Komunikatívnosť
 • Spoľahlivosť
 • Vedenie ľudí (leadership)
 • Plánovanie a organizovanie

Ponúkané benefity

 • práca v stabilnej spoločnosti,
 • priestor pre ďalšie vzdelávanie a osobný rozvoj,
 • notebook, mobilný telefón,
 • motivujúce bonusy k fixnému platu

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť.

Lokalita
Prešov
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzda
2.500 € fixná mzda vrátane variabilnej zložky + motivujúci ročný bonus
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.