Späť na zoznam
Manažér oddelenia správy budov

Manažér oddelenia správy budov

Máte skúsenosti na pozícii správcu budovy a ste otvorený pre nové výzvy? Máme pre vás zaujímavú pracovnú príležitosť.

Popis práce

 • riešenie personálnych potrieb oddelenia,
  - identifikácia problémov na oddelení a ich následné riešenie,
  - zodpovednosť za objednávky týkajúce sa oddelenia od ich príjmu až po realizáciu,
  - zabezpečenie a kontrola dodávok médií: elektrická energia, vzduch, voda, plyn atď.
  - starostlivosť o budovy a prevádzkovú techniku,
  - zodpovednosť za revízie elektrických a plynových a tlakových zariadení, zdvíhacích zariadení a motorových vozíkov,
  - riešenie otázok súvisiacich so životným prostredím,
  - príprava a realizácia všetkých rekonštrukčných činností,
  - realizácia projektov týkajúcich sa opráv a obnovy budov,
  - príprava a realizácia plánu obnovy, opráv, údržby a vybraných revízií majetku,
  - dozor nad realizáciou prác týkajúcich sa obnovy a opráv budov,
  - bezodkladné riešenie vzniknutých havarijných stavov,
  - preukaz VZV výhodou,
  - dodržiavanie interných smerníc a predpisov.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • vzdelanie druhého stupňa stavebného alebo technického zamerania,
 • prax na danej pozícii min. 2 roky
 • anglický jazyk / nemecký jazyk na úrovni B2 (preferujeme anglický jazyk),
 • výborné komunikačné zručnosti,
 • schopnosť viesť menší tím,
 • proaktívny prístup k práci,
 • samostatnosť a zmysel pre detail,
 • dobré koordinačné a technické schopnosti.

Ponúkané benefity

 • práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti, 
 • možnosť rozvoja a sebarealizácie, 
 • rôzne firemné akcie 
 • ďalšie finančné aj nefinančné benefity.

Pre koho budete pracovať?

Naším klientom je nadnárodná výrobná spoločnosť.

Lokalita
Michalovce okres
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
od 1.500€ brutto
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.