Späť na zoznam
Manažér pre koncepty nových produktov

Manažér pre koncepty nových produktov

Do dynamického tímu nášho klienta hľadáme šikovného kolegu, ktorý má dobré skúsenosti s procesmi získania, zhromažďovania a analýzy rôznych dát a informácií z rozmanitých zdrojov ohľadom konceptov nových produktov a ich prípadného zavádzania na trh.

Popis práce

 • získava a analyzuje informácie o trhu a internom prostredí spoločnosti s ohľadom na produktové portfólio skupiny, na rôzne business iniciatívy a strategické zámery spoločnosti v oblasti jej ďalšieho vývoja, 
 • vyhodnocuje výsledky a pripravuje správy podľa požiadaviek nadriadeného a úseku marketingu,
 • špecifikuje a koordinuje realizáciu marketingových prieskumov v súvislosti s analyzovanými konceptmi,
 • v prípade potreby realizuje prieskumy aj samostatne alebo v spolupráci s marketingovým analytikom a zaisťuje komunikáciu výsledkov
 • koordinuje spoluprácu s dodávateľmi v definovanej oblasti zodpovedností,
 • spracováva predbežný popis ponuky a business case (sumár situácie na trhu, predbežný business model, odhad trhového potenciálu, odhadovaný business plán, zhoda so stratégiou skupiny, fezabilitu projektu v spoločnosti),
 • definuje a koordinuje testovanie konceptu podľa špecifikovanej metodológie a na jeho základe spresňuje celý business case (cieľovú skupinu, zákaznícku cestu, marketingový mix, business model, business plán, potrebný technický vývoj a prípadne potrebné interné zmeny),
 • proaktívne a efektívne spolupracuje s kolegami z oddelenia marketingu ako aj z iných oddelení spoločnosti a skupiny ako aj s externými dodávateľmi.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • VŠ vzdelanie
 • odborné vedomosti a bohaté skúsenosti v oblasti strategického marketingu, prieskumu trhu a inovácie (design thinking, design of value propositions and business models, testing of business models)
 • ovládanie MS Word, Excel, PowerPoint na pokročilej úrovni
 • anglický jazyk - minimálne B2 úroveň aktívne
 • pozitívny vzťah k novým technológiám
 • veľmi dobré komunikačné, organizačné a prezentačné zručnosti
 • veľmi dobré analytické schopnosti
 • kritické a strategické myslenie
 • autonómia, proaktivita, zmysel pre tímovú prácu
 • spoľahlivosť, zodpovednosť, rozhodnosť, orientácia na plnenie cieľov.

Ponúkané benefity

 • dynamické pracovné prostredie
 • priestor pre inovatívne návrhy v oblasti konceptov nových produktov
 • flexibilný pracovný čas
 • 3 dni dovolenky navyše

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je medzinárodná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti B2B.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ihneď resp. dohodou
Mzda
od 1.800€ brutto fix mesačne podľa doterajších odborných skúseností z danej oblasti
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.