Späť na zoznam
Manažér skladu

Manažér skladu

Pre nášho klienta hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu Manažéra skladu.

Popis práce

• Riadenie a udržiavanie skladov v súlade s internými pravidlami spoločnosti
• Koordinácia tímu skladníkov a plánovanie pracovných zmien
• Nastavovanie KPI pre podriadených a pravidelné vyhodnocovanie
• Organizovanie a riadenie logistických procesov (príjem a výdaj materiálu)
• Dohľad nad prijímaním a vyskladňovaním materiálových a tovarových zásob
• Nastavenie procesu a kontrola dodržiavania procesu uskladňovania a manipulovania s tovarovými zásobami
• Zodpovednosť za efektívne a úsporné využitie skladových priestorov
• Zabezpečenie súladu fyzického a účtovného stavu zásob
• Navrhovanie opatrení zameraných na optimalizovanie procesov skladového hospodárstva
• Vykonávanie riadnej, priebežnej a mimoriadnej inventarizácie skladových zásob
• Dozeranie na správnosť uskladňovania a manipulovania s tovarovými zásobami
• Kontrolovanie dodržiavania bezpečnostných, protipožiarnych predpisov

Predpoklady úspešného kandidáta

• Skladové hospodárstvo
• Inventarizácia tovaru
• ERP systém- modul skladové hospodárstvo
• Príjem a výdaj materiálu
• Operatívne riadenie tímu
• Koordinácia manipulačných a skladových procesov
• Analyzovanie trhových a dodacích podmienok
• Samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť

Ponúkané benefity

• stabilná práca
• zaujímavé finančné a nefinančné benefity
• možnosť odborného rastu

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť.

Lokalita
Prešov
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
1.125€ + mesačná variabilná zložka
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.