Späť na zoznam
Manažér účtovného oddelenia

Manažér účtovného oddelenia

Pre green-field projekt nášho klienta, dynamicky sa rozvíjajúceho poskytovateľa skladových a distribučných logistických služieb, hľadáme skúseného kandidáta na pozíciu Manažér účtovného oddelenia. Úspešný kandidát musí mať hands-on prístup k zvereným úlohám, výbornú znalosť platnej slovenskej legislatívy v oblasti účtovníctva a skúsenosti z pôsobenia na podobnej pozícii minimálne dva roky.

Popis práce

 • strategické poradenstvo vedeniu spoločnosti v oblasti účtovníctva
 • zodpovednosť za budovanie a rozvoj moderného oddelenia účtovníctva a neskôr prevziať zodpovednosť aj za riadenie
  ľudských zdrojov
 • komunikácia s finančnou správou, daňovými poradcami a audítormi
 • zodpovednosť za platobný styk spoločnosti
 • tvorba mesačnej závierky vrátane tvorby rezerv
 • inventarizácia pohľadávok a záväzkov
 • zodpovednosť za vypracovanie mesačných výkazov nákladov a výnosov
 • nastavenie účtovných procesov vrátane metodiky účtovníctva kontroly dodávateľských faktúr
 • zodpovednosť za prípravu ročnej účtovnej závierky
 • zodpovednosť za mesačné spracovanie miezd
 • postupné prevzatie riadenia súvisiace so zabezpečením a riadením aktivít v oblasti personalistiky (príprava zmlúv a dodatkov k zmluvám, prihlasovanie do sociálnej a zdravotnej poisťovne, atď.)
 • riadenie personálnych nákladov/ Controlling/ Reporting
 • spolupráca na organizačnom zabezpečení fungovania spoločnosti
 • spolupráca na nastavení mzdovej politiky na základe diskusie s vedením spoločnosti

Predpoklady úspešného kandidáta

 • vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií a účtovníctva alebo dostatočná prax v danej oblasti
 • minimálne 2- ročná skúsenosť na manažérskych pozíciách v uvedených oblastiach
 • aktívna znalosť nemeckého jazyka (B2-C1) a znalosť anglického jazyka (B2-C1) výhodou
 • znalosť podvojného účtovníctva na základe platnej slovenskej legislatívy
 • skúsenosti s vedením tímu spolupracovníkov (2 - 5 ľudí)
 • analytický, koncepčný spôsob myslenia
 • vysoká asertivita
 • veľmi dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
 • svedomitosť, orientácia na cieľ

Ponúkané benefity

 • pracovná zmluva na dobu neurčitú
 • atraktívne mzdové podmienky vrátane bonusov
 • adaptačný proces v Nemecku alebo v Poľsku
 • zaujímavé strategické výzvy
 • priateľská pracovná atmosféra

Pre koho budete pracovať?

Náš klient je medzinárodne pôsobiaci poskytovateľ logistických služieb (3PL) so sídlom v Nemecku.

Lokalita
okres Senec
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzda
od 3.000 € (v závislosti od odborných skúsenosti kandidáta)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.